HÖVDING x HJÄRNFONDEN

Ett unikt samarbete som lyfter det livsviktiga ämnet hjärnhälsa.

Självrisk-
eliminering

Med en försäkring från Solid får du
ersättning för självrisken i din hem-
försäkring om cykelolyckan är framme.

Köp nu

Vanliga frågor

Vad kostar Solids självriskförsäkring?
249 kr/år.

Vad ingår i försäkringen?
Solid ersätter dig för din självrisk i din hemförsäkring med upp till 5 000 kr om din Hövding blåses upp i samband med en olycka och din hemförsäkring lämnar ersättning för en ny Hövding.

Vad ingår inte i försäkringen?
Förlust/stöld av produkten.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Ersättning lämnas inte för Hövding som lösts ut av annan anledning än olycka, t.ex. till följd av handhavandefel.

Var gäller försäkringen?
Din produkt är försäkrad i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar Solid om något ändras.

Handha produkten på sådant sätt att skada om möjligt kan undvikas.

När och hur ska jag betala?
Premien betalas i samband med köpet av produkten.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbevis. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla.

Kan jag teckna en försäkring efter jag har köpt en Hövding?
Tyvärr är det inte möjligt. Försäkringen från Solid kan endast tecknas i samband vid köp av Hövding.

Var kan jag teckna försäkringen?
Du kan alltid teckna försäkringen från Solid på Hövdings hemsida, i samband med köp av Hövding i vår webshop. Många av våra återförsäljare erbjuder också försäkringen men inte alla. Det är upp till varje återförsäljare om de vill erbjuda försäkringen eller ej. Observera att vi har tyvärr inte möjlighet att lägga till försäkringen i efterhand.

Läs de fullständiga försäkringsvillkoren

Klicka här