Om du i formuläret frivilligt anger uppgifter om din hälsa (till hälsa tillhör även en skada som ett skrapat knä), så samtycker du till att vi behandlar dina hälsouppgifter i produktions-och utvecklingssyfte. Vi får bara behandla uppgifter om din hälsa med ditt samtycke.  Läs mer om hur du återkallar ditt samtycke här.

Observera att vi inte ställer som krav att du i reklamations-eller garantiärenden ska ange uppgifter om eventuell skada, men om du gör så kan det göra stor nytta för oss och utvecklingen av framtida Hövdingar. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Är din Hövding köpt i Hövdings webbshop?

Ja Nej