Investerare

Ny VD på Hövding

Ny VD på Hövding

Sofia Svensson har utsetts till ny VD för innovationsbolaget Hövding. Efter drygt tio år på posten som VD lämnar Fredrik Carling uppdraget och under första halvåret 2022 tillträder Sofia Svensson.

– Vi gläder oss till att välkomna Sofia och ser fram emot att hon med sina erfarenheter och kompetens kommer att utveckla Hövding vidare i en ny expansiv fas. Vi är positionerade för att leverera en ökad tillväxt och en stärkt lönsamhet. Styrelsen vill samtidigt tacka Fredrik för hans mångåriga insatser och hans bidrag till Hövdings utveckling, säger Fredrik Arp.

Sofia Svensson är 43 år och civilingenjör i kemiteknik/technology management från Lunds universitet och med studier inom Industrial Management vid University of Cincinnati. Hon har mångårig bakgrund inom Midway Holding och har även varit VD och koncernchef för Lammhult Design Group. Hennes senaste position är som Head of Strategic Business Development på Stena Metall AB. Sofia har också flera års erfarenhet som managementkonsult, bland annat inom PwC.

– Jag ser verkligen fram emot att leda Hövdings fortsatta utveckling både gällande tillväxt och lönsamhet. Hövding har en stark position i Skandinavien, vilket är en god plattform för fortsatt geografisk expansion, säger Sofia Svensson.

För ytterligare information var vänlig och kontakta:
Hövdings styrelseordförande Fredrik Arp
Telefon +46 708 20 70 00

Sofia Svensson
Telefon +46 727 32 32 39

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 – 236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: 
ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.