Prova Hövding i 3 månader

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Investerare

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hövding

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hövding

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Idag onsdag den 19 februari 2020 hölls extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ). Vid stämman var 13 109 974 aktier representerade, vilket motsvarar 58,84 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 februari 2020 om företrädesemission på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Företrädesemissionen omfattar högst 1 310 653 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 310 653 kronor. Sjutton (17) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

För varje tecknad aktie ska erläggas 19 kronor. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning.

Avstämningsdag är den 25 februari 2020. Teckning av aktier ska ske från och med den 26 februari 2020 till och med den 11 mars 2020.

_______________________

För mer information: Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ) telefon: 040 – 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

BOLAGSUPPGIFTER Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 – 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Hövding Sverige ABs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market

Bilaga