Investerare

Hövding Sverige AB: Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Hövdings styrelse

Hövding Sverige AB: Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Hövdings styrelse

Peter Svanlund har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Hövdings styrelse

Peter Svanlund har varit styrelseledamot i Hövding AB sedan 2017, som representant för VIH Sweden AB.
Då VIH Sweden AB nyligen sålde hela sitt innehav av aktier i Hövding, väljer Peter att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i Hövdings styrelse.

”Vi är tacksamma för Peters förtjänstfulla arbete under flera år både som ledamot i styrelsen och som betydande ägarrepresentant” kommenterar Fredrik Arp, styrelseordförande för Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Arp, styrelseordförande, Hövding Sverige AB (publ)
Tel: 040 – 236 868
ir@hovding.com

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020, kl. 08.30.

Om Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Urban Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Bilaga