Prova Hövding i 3 månader

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Investerare

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen – tecknad till 173%

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen – tecknad till 173%

Pressmeddelande, Malmö 2020-03-16

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 11 mars 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 173 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 89 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25 februari 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 23 591 758 SEK, fördelat på totalt 23 591 758 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (HOVD BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mars 2020.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Carling, VD, Hövding Sverige AB (publ)
Tel: 040 – 236 868
fredrik.carling@hovding.se

Denna information

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020, kl. 12.00.

Om Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Urban Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Bilaga