Investerare

HÖVDING SVERIGE AB (publ) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

HÖVDING SVERIGE AB (publ) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Hövdings största kvartalsomsättning hittills


FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

        (19 061) st (+50%)

FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Hövding genomför företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Bolagets styrelse har, villkorat av bolagstämmans godkännande, beslutat om en nyemission om cirka 25 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga ägare. Villkoren i emissionen innebär att sjutton (17) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 19 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtagande och vederlagsfria garantiåtagande från befintliga ägare.

VD ord:

Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade med 50% jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 58%. 

Kvartal 4 blev, som väntat, vårt hittills största kvartal någonsin med 46,5 miljoner kronor omsättning. En nivå som ger självförtroende då vi går in i 2020 med en målsättning om att uppnå vårt omsättningsmål om 250 miljoner kronor samt positivt rörelseresultat under året. Efter ett 2019 där organisationens fokus har varit delat mellan att utveckla, certifiera och starta produktion av Hövding 3 och samtidigt driva försäljning går vi nu in i ett år där ännu större organisatoriskt fokus är satt på försäljning och att uppnå ökad lönsamhet. 

En motiverande aspekt är att Hövding 3 har mottagits väldigt väl. Det är också intressant att notera att de bluetoothuppkopplade funktionerna redan gjort avtryck. Hittills har vi, med cyklisternas hjälp, samlat in data från över 160 000 cykelresor och en sammanlagd cykelsträcka som sträcker sig 12 varv kring jordklotet. Vi kommer, när cykelsäsongen sätter igång, se en ännu snabbare tillväxt i databasen. Data som kommer till användning i vår vidare produktutveckling samt även kan vara värdefull för städer som arbetar för en bättre och säkrare cykelmiljö. Jag räknar med att vi har information från miljontals cykelresor redan under 2020 med värdefull kunskap om rörelsemönster i trafiken och utsatta områden och farozoner i de städer där cyklisterna rör sig. 

Under kvartal 4 är det fortsatt 3 fokusländer som driver försäljningen, Sverige, Danmark och Tyskland. Utmaningen i logistikflödet vid lansering i september påverkar till viss del även början på fjärde kvartalet. Tyskland, en marknad med typiskt en bulkleverans i månaden till en destination, påverkades minst och uppvisar 117% tillväxt under kvartalet. Sverige och Danmark med mer komplex logistik med hundratals återförsäljare med mer frekventa leveranser påverkades mer. Efter hand har vi löst logistiken och det är uppmuntrande att se en marknad som Sverige som i november och december månad växte med 90%. 

Som indikerat tidigare påverkas den viktiga bruttomarginalen även under fjärde kvartalet av kostnader i relation till de första månadernas lansering. Den enskilt mest kostsamma aktiviteten under kvartalet har varit behovet av flygfrakt. Under 2020 planeras ytterst begränsade volymer fraktas via flyg och istället gå med båt som är väsentligt mer effektivt både från kostnads- och miljöperspektiv. Utöver det arbetas det löpande med att öka marginalen genom högre genomsnittspris, färre reklamationer samt ännu kostnadseffektivare inköp.

 Med denna rapport konkluderar jag 2019. Ett händelserikt år där en kritiskt viktig milstolpe avverkades. Lanseringen av Hövding 3. 2019 var också ett år som försäljningsmässigt påverkades av skiftet från en generation Hövding till nästa. Totalt ökade omsättningen med 22%. Det står i kontrast mot föregående års ökning på cirka 60%. Men det står också i kontrast mot hur vi avslutade året med 58% tillväxt i fjärde kvartalet. En trend vi siktar mot att bygga vidare på under 2020. 
Den föreslagna och garanterade emissionen om 25 miljoner kronor möjliggör fortsatt betydande satsning och organisatoriskt fokus på marknadsföring, försäljning och lönsamhet, med en fantastisk ny produkt och en fortsatt stark trend för ökad cyklism. Redan nu finns 5 017 registrerade olyckor där Hövding har skyddat cyklister vid olyckor. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta tillväxtresan för Hövding och att skydda ännu fler cyklister i trafiken.

Fredrik Carling
VD
Hövding Sverige AB (publ)

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 – 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding


Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Bilaga