Investerare

Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 3 2021

Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 3 2021

HÖVDING DELÅRSRAPPORT 2021 Q3
juli – september 2021

Fortsatt tydlig trend mot lönsamhet

FINANSIELLT RESULTAT I PERIODEN

VD Fredrik Carling kommenterade:

”2021 har det varit fokus på att positionera företaget för starkare expansion under 2022. Planen har varit fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och kostnadskontroll. Hittills i år, jämfört med föregående år, har vi 12% ökning av försäljningen, +50% högre bruttovinst samtidigt som vi reducerat operationella kostnader med -14%. I många aspekter ett år drivet av förändring för att kunna fortsätta tillväxt på ett lönsamt sätt framöver.

Sverige samt Danmark, har båda fortsatt tillväxtpotential, och kommer fortsatt spela en viktig roll, samtidigt som ökat fokus ligger på Tyskland. Tyskland, som kommer kunna adresseras fullt ut, kommer att vara nyckelmarknaden för oss år 2022 och framåt. Med en ny stark partner och mer direkt närvaro förväntar vi oss att se Tyskland växa till vår största marknad inom något år. Samtidigt fortsätter arbetet i Frankrike och vi ser framemot att de insatser vi gör bär frukt under 2022.

I en vardag där vi fokuserar på att implementera planer och förbereda för framtiden blir vi löpande påminda om Hövdings syfte. Att skydda urbana cyklisters liv. Dagligen hör vi ifrån cyklister som har räddats av Hövding vid olyckor. Hövding spelar en viktig roll i den våg av urban cyklism som kan ses runt om i Europa och världen. Vi erbjuder världens i särklass säkraste huvudskydd för vardagscyklister.”

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 – 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 – 236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08.30 CET.

Bilaga