Investerare

Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 2 2021

Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 2 2021

HÖVDING DELÅRSRAPPORT

april – juni 2021

Bruttomarginal på ny nivå

Perioden i korthet:

VD-ord från Fredrik Carling:

Antal sålda Hövdingar ökade under andra kvartalet 2021 med 8% jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 10% till 36 990 KSEK. Vi fortsätter implementera planen mot lönsamhet genom ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal och kostnadskontroll. EBITDA för perioden är -5 973 (-9 542) KSEK och rullande tolv månader -13% (-42) av omsättningen.

Försäljningen under kvartalet består fortsatt i huvudsak av de tre huvudmarknaderna Sverige, Danmark och Tyskland. Frankrike som tidigare nämnts som intressant marknad har under kvartalet fyrdubblat försäljningen och står för 12 % av den totala omsättningen. Justeringen av konsumentpriset till 3 499 SEK som gjordes under kvartalet har gradvis implementerats hela vägen ut till konsument. Vi visade själva vägen först och övergick till det nya priset vilket bidrog till att de flesta återförsäljare i sin tur steg för steg följt med. Att vi under en period låg högst i pris på webben påverkade försäljningen där. Förutom försäljning via webben ökade Sverige 4% och Danmark 28% under perioden. Tyskland är den marknad som påverkats tydligast av fortsatt pandemi där restriktionerna för fysiska cykelbutiker lyftes först den 1 juni vilket är, tillsammans med prisimplementeringen, en anledning till att tillväxt temporärt uteblev i Tyskland.

Bruttomarginalen uppgick till 30%. Den högre nivån är ett resultat av planen som påbörjades under förra hösten. Vi har fortsatt implementerade aktiviteter som vi inte sett full effekt av så som konsumentprisjusteringen samt ytterligare design- och inköpsaktiviteter. Samtidigt påverkar pandemin tillverkning i viss mån där den globala logistiksituationen är fortsatt utmanande.

Kostnadskontroll är det tredje fokusområdet i vår plan för att nå hållbar lönsamhet och under kvartalet uppgick kostnaderna till 16 943 (18 477) KSEK. Övriga kostnader om 7 642 (9 629) KSEK fortsätter ligga primärt inom de viktigaste områdena både kort- och långsiktigt; marknadsbearbetning, produkt- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbetet är fokuserat på kostnadsreducerande och kvalitetshöjande projekt även om forskningsinriktade initiativ för framtida utveckling fortfarande spelar en viktig roll.

Första sex månaderna visar på fortsatt utveckling i rätt riktning. +29% tillväxt, 26 (20)% bruttomarginal och EBITDA-marginal på -19 (-48)%. Samtidigt pågår flera större initiativ för att säkra fortsatt tillväxt, ökad effektivisering och bättre lönsamhet. Ett betydande digitaliseringsarbete för implementering med start under hösten pågår. Arbetet spänner brett och innefattar allt från chatbot för effektiviserad kundservice till det viktiga arbetet med att göra appen till Hövding 3 mer central i kundens ägande och användande. En direktrelation till kunderna via appen möjliggör bättre kontroll och kvalitet (för oss och kunden) av bland annat reklamationsärenden samt försäljning av tilläggstjänster som ska ge ett bekymmersfritt användande.

Samtidigt utvärderas vår kommersiella approach i Tyskland inför 2022 för ökad penetration än vad vår nuvarande affärsmodell tillåter. Vi är nu på en omsättningsnivå som öppnar dörrar för alternativa modeller där vi i högre grad själva, kan upprepa den kommersiella framgång vi haft på den svenska och danska marknaden.

Vi märker också hur en ökad trend för vardagscyklism väcker än mer intresse för Hövdings unika lösning. Vi efterfrågas i ökande grad på fler marknader. Efter en längre tids exklusivt fokus på existerande marknader bygger vi nu planer för lansering på fler marknader i Europa under 2022.

Mycket är gjort hittills och det är motiverande att se hur mycket mer vi är på väg att göra.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

INFORMATION

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:

VD Fredrik Carling

Tel: 040 – 236868

fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)

Bergsgatan 33

214 22 Malmö

040 – 236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Attachment