JUST NU
Självriskeliminering 0 kr i 12 månader

Investerare

Delårsrapport kvartal 3 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019

October 29, 2019 at 8:30 AM CET

Hövding 3 – framgångsrikt certifierad och lanserad till marknaden
Hövding Sverige AB (publ) – Delårsrapport kvartal 3 2019 – Hövding 3, framgångsrikt certifierad och lanserad till marknaden

Finansiellt resultat

Viktiga händelser i perioden
Den 12:e september, på utsatt tid, lanserades Hövding 3 framgångsrikt till marknaden efter fyra års utveckling. Produkten har innan dess blivit godkänd och erhållit sitt CE-certifikat samt varit i produktion under åtta veckor. En viktig och avgörande milstolpe har nu nåtts.

Som planerat tillgänglig på Hövdings hemsida första veckan för att efter det steg för steg göras tillgänglig i återförsäljarleden runtom i norra Europa.

Responsen på produkten från marknaden har varit över förväntan. Användare har uppskattat kommenterat på bättre komfort, möjligheten att justera storleken till att passa perfekt samt den tillhörande appen som både motiverar till mer och tryggare cykling genom sin ICE (In Case of Emergency) funktion. Redan har de som använder Hövding 3-appen sammanlagt cyklat ett varv runt jordklotet och därmed bidragit med värdefull information för oss på Hövding och framtida samarbetspartners.

Vi visste att lanseringen hade stort nyhetsvärde och har initialt fokuserat på att driva kommunikation genom PR, sociala medier samt i partnerskap med nyckelkunder. Efter de första 30 dagarna har redaktionellt innehåll om Hövding 3 nått över 400 miljoner potentiella konsumenter och miljoner har sett Hövding 3 genom det omfattande ambassadörs och influencerprogram som vi lanserat. Många av våra nyckelkunder så som Stadium, Designtorget, Politiken m.fl. har även de implementerat lanseringskampanjer som resulterat i varumärkesbyggande efterfrågan.

Hövding 3 – framgångsrikt certifierad och lanserad till marknaden
Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 var 42% lägre jämfört med föregående år.
Omsättningen 38% lägre.

Den viktiga utfasningen av Hövding 2.0 har skett som planerat. Försäljnings- och lagermässigt. Vi sålde 5 587 stycken fortare än väntat i kvartalet vilket resulterade i uppdämd efterfrågan och endast ett fåtal kvar i lager. Lager som kommer användas i framtida reklamationsärende. En begränsad avskrivning (-398TSEK) på komponentnivå påverkar bruttomarginalen något i kvartalet.

Vi lanserade Hövding 3 framgångsrikt med stor efterfrågan i alla försäljningskanaler. Däremot har vi inte lyckats möta efterfrågan fullt ut. Omställningen till ett klimatsmartare och mer flexibelt logistikflöde har inte gått helt planenligt. Endast 5 612 st. skeppades till kund i september och 9 422 de 30 första dagarna. Fler än vi någonsin skeppat under en 30 dagars period tidigare, men lägre än den totala orderboken kring lansering som var på ca 17 000 st. till ett värde av ca 26 MSEK. Vi har steg för steg löst utmaningarna i logistikflödet och jag ser det inte som återkommande utmaningar framöver. Värt att notera är att produktion hos vår partner Nihon Plast löpt problemfritt och kapacitetsnivån ökar fortare än förväntat. Bitvis tomma butikshyllor kommer fyllas steg för steg inom kort.

Bruttomarginalen uppgick till 27% (20%) för hela perioden. Hövding 3 isolerat landade på 28%, delvis tyngd av temporära logistikkostnader och samtidigt hjälpt av en något bättre försäljningsmix i samband med lansering. Kvartal 4 kommer fortsatt vara präglad av lanseringen och jag förväntar mig se en mer stabil bild av bruttomarginal i början av nästa år. På kostnadssidan ligger vi som planerat. Personalkostnader något högre än föregående år efter marknadsexpansion och kommersiella rekryteringar gjorda. Övriga kostnader är lägre än andra kvartalet i år och liknar den mix vi kommer se framöver. Drygt hälften dedikerat till marknads- och säljinsatser, en ökning av forskningsinvesteringar samt utveckling tillbaka till löpande normala nivåer efter slutcertifieringen av Hövding 3.

Periodens resultat på -17MSEK (-7MSEK) är en konsekvens av utfasningen av Hövding 2.0 samt att inte ha kunnat möta efterfrågan av Hövding 3 fullt ut. Med fortsatt stark efterfrågan som tillgodoses ser jag bättre resultat som följd framöver.

Det har varit ett intensivt och framgångsrikt kvartal på Hövding med viktiga milstolpar. Viktiga delar som skall samspela i skiftet från en produkt till en annan har implementerats väl. Förutom en lyckad lansering är vi stolta och glada över det fantastiska mottagandet produkten fått. En tydlig bekräftelse från marknaden att vi inte bara justerat lite, utan flyttat konceptet ytterligare ett stort steg framåt. Det ger oss energi och motivation till den stundande julhandeln. Vi ser också fram emot fler varv kring jordklotet. Det första tog en månad. Det andra kommer gå fortare än så.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Bilaga
Hövding Sverige AB (publ) – delårsrapport kvartal 3 2019