Investerare

Styrelse

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Fredrik Arp, Tony Grimaldi och Alexander Izosimov är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Maria Minskova (Safetech International Holding AB), Peter Svanlund (VIH Sverige AB) och Helen Richenzhagen (Fosielund AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Fredrik Arp

Född 1953. Styrelsens ordförande sedan 2020.
Utbildning
– Civilekonom och ekon.dr.h.c vid Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag
– Bravida Holding AB ordförande
– Nolato AB ordförande
– Gränges AB ordförande (från 25/6)
– Swedfund International AB ledamot
Tidigare uppdrag
– Thule AB ordförande
– Technogym spa Ledamot
– VD och koncernchef i bla Trelleborg,PLM och Volvo Personvagnar.
Innehav
100 000 optioner (optionerna utställda av Fosielund Holding AB)

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
– Master of Business Administration (MBA), Handelshögskolan i Stockholm
Andra pågående uppdrag
– VD och koncernchef för Cycleurope AB och vice vd för Grimaldi Industri AB
– Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB, CIE (Cycling Industries Europe), Bryssel
– Styrelseledamot i SaltX Technology Holding AB (publ), Gymnasitk och Idrottshögskolan (GIH), En Svensk Klassiker (ESK) Advisory Board
Tidigare uppdrag 
– VD för Cycleurope France SA, VD och Styrelseordförande i F.I.V.E. Bianchi S.p.A.
– Styrelseordförande i Kohlswa Kedjan AB, Aveqia AB, CIC (Advisory Board of ECF – European Cycling Federation)
Innehav
0

Alexander Izosimov

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– System Engineer, Moscow Aerospace Engineering School
– Master of Business Administration (MBA) INSEAD
Andra pågående uppdrag
– VD DRC Advisors AB
– Styrelseledamot: EVRAZ Plc, MOEX Ltd, Nilar AB
Tidigare uppdrag
– VD VEON Ltd, President NE & CIS Mars Inc,
– Styrelseledamot: LM Ericsson, MTG, Transcom, East Capital
Innehav
100 000 aktier

Helen Richenzhagen

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– Master of Business & Administration, M-gruppen
Andra pågående uppdrag
– Global Sales Director och medlem av ledningsgruppen i TePe Munhygienprodukter AB
– Board Member TePe Nordic AB since 2015
– Board Member TePe D-A-CH GmbH since 2003
Tidigare uppdrag
– Business Development Europé Subsidiaries TePe Munhygienprodukter AB
– VD, TePe DACH GmbH, Tyskland
– Retail buyer, Esprit Europe Corp. GmbH, Tyskland
– Country Manager, JC Jeans & Clothes GmbH, Tyskland
Innehav
0

Maria Minskova

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.
Utbildning
– University Paris II, Panthéon Assas, School of Law, Graduate Degree in Business Law
– State University – Higher School of Economics School of Law, Graduate Degree in Law
Andra pågående uppdrag
– Indigo Capital Partners (Russia); Managing partner, General Counsel
– Board member JSC Polimerbyt (Russia)
Tidigare uppdrag
– Senior Associate of Herbert Smith international law firm (Moscow office)
– Senior Associate of Gide Loyrette Nouel international law firm (Moscow office)
Innehav
0

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här