Investerare

Styrelse

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Fredrik Arp, Tony Grimaldi och Sandra Gadd är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Petr Zhukov (Safetech International Holding AB) och Helen Richenzhagen (Fosielund AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Fredrik Arp

Född 1953. Styrelsens ordförande sedan 2020.
Utbildning & erfarenhet: Civilekonom och ekon.dr.h.c vid Lunds Universitet. Fredrik Arp har bred erfarenhet från seniora operativa roller och har bland annat varit VD och koncernchef i PLM AB, Trelleborg AB samt Volvo Personvagnar AB. Tidigare styrelseerfarenheter inkluderar bland annat Thule AB (ordförande) och Technogym Spa (ledamot).
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB, Gränges AB och Arpsund AB. Styrelseledamot i Swedfund International AB.
Innehav: 100 000 optioner (optionerna utställda av Fosielund Holding AB)

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Master of Business Administration (MBA), Handelshögskolan i Stockholm. Tony Grimaldi har sedan flera år arbetat utomlands i ledande befattningar i Norden, Frankrike och Italien. Tony Grimaldis erfarenhet innefattar bland annat affärsutveckling av internationell distribution och produktionsenheter, lansering av internationell varumärkesstrategi och försäljningsorganisation samt omstrukturering av företag.
Andra pågående uppdrag: VD och koncernchef i Cycleurope AB. VD och styrelseledamot i SAGRI Development AB. Vice VD och styrelseledamot i Grimaldi Industri AB. Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB, CIE (Cycling Industries Europe). Styrelseledamot i SaltX Technology Holding AB (publ), Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), En Svensk Klassiker (ESK), Ponte Management Consulting AB, Monarkhuset AB, VenCap Industrier AB, Bianchi Holding AB, Crescent AB och Monark Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Grimaldis Mekaniska Verkstad Aktiebolag, EnviNor Aktiebolag, Grimaldi Access AB och 3nine Shipping AB.
Innehav: 0

Helen Richenzhagen

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning & erfarenhet: Master of Business & Administration och Situational Leadership, M-gruppen Corporate Governance, EFL Lund. Helén Richenzhagen har flerårig internationell erfarenhet från seniora positioner inom marknaden för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG-varor), främst i Europa, USA och Ostasien. Hon har även erfarenhet från frågor inom organisationsutveckling, internationell expansion och strategisk försäljning. Helén är Global Sales Director för TePe Munhygienprodukter AB där hon har haft en aktiv roll i bolagets utveckling och expansion utomlands.
Andra pågående uppdrag: Global Sales Director och medlem av ledningsgruppen i TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseledamot i TePe Nordic AB och TePe D-A-CH GmbH. Styrelseledamot i Lexington Group AB (publ).
Innehav: 0

Sandra Gadd

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning & erfarenhet: Master of Business Administration, Lund University
Andra pågående uppdrag: Group CFO Boozt AB. Styrelseledamot Hållbar E-handel.
Innehav: 2,531

Petr Zhukov

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning & erfarenhet: Higher School of Economics (Moscow). Harvard Business School, OPM.
Andra pågående uppdrag: Grundare och VD av Indigo Capital Partners. Styrelseledamot i Horizoom Digital S.A., Straffr GmbH, Goose Gaming Ltd samt Polymerbyt Ltd.
Innehav: Indirekt ägarskap av 1 839 784 aktier via Safetech International Holding AB.

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här