Investerare

Styrelse

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Fredrik Arp, Tony Grimaldi och Alexander Izosimov är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Maria Minskova (Safetech International Holding AB) och Helen Richenzhagen (Fosielund AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Fredrik Arp

Född 1953. Styrelsens ordförande sedan 2020.
Utbildning & erfarenhet: Civilekonom och ekon.dr.h.c vid Lunds Universitet. Fredrik Arp har bred erfarenhet från seniora operativa roller och har bland annat varit VD och koncernchef i PLM AB, Trelleborg AB samt Volvo Personvagnar AB. Tidigare styrelseerfarenheter inkluderar bland annat Thule AB (ordförande) och Technogym Spa (ledamot).
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB, Gränges AB och Arpsund AB. Styrelseledamot i Swedfund International AB.
Innehav: 100 000 optioner (optionerna utställda av Fosielund Holding AB)

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Master of Business Administration (MBA), Handelshögskolan i Stockholm. Tony Grimaldi har sedan flera år arbetat utomlands i ledande befattningar i Norden, Frankrike och Italien. Tony Grimaldis erfarenhet innefattar bland annat affärsutveckling av internationell distribution och produktionsenheter, lansering av internationell varumärkesstrategi och försäljningsorganisation samt omstrukturering av företag.
Andra pågående uppdrag: VD och koncernchef i Cycleurope AB. VD och styrelseledamot i SAGRI Development AB. Vice VD och styrelseledamot i Grimaldi Industri AB. Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB, CIE (Cycling Industries Europe). Styrelseledamot i SaltX Technology Holding AB (publ), Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), En Svensk Klassiker (ESK), Ponte Management Consulting AB, Monarkhuset AB, VenCap Industrier AB, Bianchi Holding AB, Crescent AB och Monark Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Grimaldis Mekaniska Verkstad Aktiebolag, EnviNor Aktiebolag, Grimaldi Access AB och 3nine Shipping AB.
Innehav: 0

Alexander Izosimov

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning & erfarenhet: System Engineer, Moscow Aerospace  Engineering School. Master of Business Administration (MBA) INSEAD. Alexander Izosimov har omfattande erfarenhet av styrelse- och ledningsfrågor. Mellan 1996-2003 var Alexander verksam hos Mars Inc., där han innehade ett flertal positioner i ledande ställning, bland annat som styrelseledamot och regional president för CIS med ansvar för Centraleuropa och Norden. Innan dess arbetade Alexander som konsult hos McKinsey and Co i Stockholm och London mellan 1991-1996 där han främst arbetade med projekt inom transportsektorn samt gruv- och oljeindustrin. Alexander Izosimov har också varit styrelseledamot i MTG AB, Dynasty Foundation, LM Ericsson AB och Transcom SA. Han har tidigare även varit styrelseordförande för GSMA (Global association of mobile operators).
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i EVRAZ Plc, MOEX Ltd, DRC Advisors AB och Nilar AB.
Innehav: 100 000 aktier

Helen Richenzhagen

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning & erfarenhet: Master of Business & Administration och Situational Leadership, M-gruppen Corporate Governance, EFL Lund. Helén Richenzhagen har flerårig internationell erfarenhet från seniora positioner inom marknaden för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG-varor), främst i Europa, USA och Ostasien. Hon har även erfarenhet från frågor inom organisationsutveckling, internationell expansion och strategisk försäljning. Helén är Global Sales Director för TePe Munhygienprodukter AB där hon har haft en aktiv roll i bolagets utveckling och expansion utomlands.
Andra pågående uppdrag: Global Sales Director och medlem av ledningsgruppen i TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseledamot i TePe Nordic AB och TePe D-A-CH GmbH. Styrelseledamot i Lexington Group AB (publ).
Innehav: 0

Maria Minskova

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.
Utbildning & erfarenhet: University Paris II, Panthéon Assas, School of Law, Graduate Degree in Business Law. State University Moskva – Higher School of Economics School of Law, Graduate Degree in Law. Maria Minskova är jurist med tidigare erfarenhet från flera advokatbyråer med internationell verksamhet där hon främst har arbetat med rådgivning relaterad till finansiering, investeringar och företagsförvärv. Maria är för närvarande verksam som Managing partner och chefsjurist på Indigo Capital Partners med ansvar för legal rådgivning och bolagsstyrningsfrågor i samband med större investeringsprojekt.
Andra pågående uppdrag: Managing partner och General Counsel på Indigo Capital Partners samt styrelseledeamot i JSC Polimerbyt.
Innehav: 0

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här