Investerare

Styrelse

Styrelse

Örjan Johansson

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.
Utbildning
– Civilingenjör i elektronik.
Andra pågående uppdrag
– Styrelseordförande, Trivector System AB, Spiideo AB samt Svep Holding AB
– Styrelseordförande och ägare, BlueWise AB samt Tjärö Drift AB
– Styrelseledamot, Image Systems AB, Tagmaster AB samt Zaplox AB
Tidigare uppdrag
– Styrelseledamot, Crunchfish AB
Aktieinnehav
94 218

Christer Ljungberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning
– Civilingenjör, Tekn lic.
Andra pågående uppdrag
– VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB
– Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB
– Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector System AB samt EC2B Mobility AB
– Delägare, Trivector AB
Tidigare uppdrag
– Styrelseledamot, Trivector Information AB
Aktieinnehav
0

Samir Mastaki

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning
– I.B Diploma United World College of the USA, B.A Degree Middlebury College
Andra pågående uppdrag
– Member of the Board of Directors, Agency for Economic Development of the Republic of San Marino (San Marino).
– VD, Nuland s.r.l. (San Marino).
– Styrelseledamot, Nuland OÜ (Estonia).
– VD, Olympus Advisors (San Marino).
– Venture Partner, Indigo Capital Partners (Russia)

Tidigare uppdrag
– Styrelseledamot, Optogan OY (Finland)
– Förvaltare, Onexim Group (Ryssland)
– Styrelseledamot, Nome Gold Alaska Corporation (USA)
– Observatör, Innalabs Holdings (Irland) and Fio Corporation (Canada)
– Managing Partner, Indigo Capital Partners (Russia)
Aktieinnehav
0

Peter Svanlund

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning
– Ekonomistudier vid Lunds Universitet
Andra pågående uppdrag
– Styrelseledamot, Museion Förvaltning AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden AB, Herma Securities AB, Skönabäck Förvaltnings AB samt Skönabäck Utvecklings AB
Tidigare uppdrag
– Valberedningsledamot Note AB
Aktieinnehav
0

Sofia Ulver

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning
– PhD (Ekonomie Doktor).
Andra pågående uppdrag
– Docent Lunds Universitet
– Ledamot och föredragshållare Sofia Ulver AB
Tidigare uppdrag

Aktieinnehav
0

Tony Grimald

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
– Master of Business Administration (MBA), Handelshögskolan i Stockholm
Andra pågående uppdrag
– VD och koncernchef, Cycleurope AB
– Vice VD, Grimaldi Industri AB
– Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB, CIE (Cycling Industries Europe), Bryssel
– Styrelseledamot i SaltX Technology Holding AB (publ), Gymnasitk och Idrottshögskolan (GIH), En Svensk Klassiker (ESK) Advisory Board
Tidigare uppdrag
– VD, Cycleurope France SA
– VD och Styrelseordförande i F.I.V.E. Bianchi S.p.A.
Styrelseordförande i Kohlswa Kedjan AB, Aveqia AB, CIC (Advisory Board of ECF – European Cycling Federation)
Aktieinnehav
0

Alexander Izosimov

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– System Engineer, Moscow Aerospace Engineering School
– Master of Business Administration (MBA) INSEAD
Andra pågående uppdrag
– VD DRC Advisors AB
– Styrelseledamot: EVRAZ Plc, MOEX Ltd, Nilar AB
Tidigare uppdrag
– VD VEON Ltd, President NE & CIS Mars Inc,
– Styrelseledamot: LM Ericsson, MTG, Transcom, East Capital
Aktieinnehav
100 000

Helen Richenzhagen

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning
– Master of Business & Administration, M-gruppen
Andra pågående uppdrag
– Global Sales Director och medlem av ledningsgruppen i TePe Munhygienprodukter AB
– Board Member TePe Nordic AB
– Board Member TePe D-A-CH GmbH
Tidigare uppdrag
– Business Development Europé Subsidiaries TePe Munhygienprodukter AB
– VD, TePe DACH GmbH, Tyskland
– Retail buyer, Esprit Europe Corp. GmbH, Tyskland
– Country Manager, JC Jeans & Clothes GmbH, Tyskland
Aktieinnehav
0

Örjan Johansson, Christer Ljungberg, Sofia Ulver, Tony Grimaldi och Alexander Izosimov är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Samir Mastaki (Indigo Capital), Peter Svanlund (VIH Sverige AB) och Helen Richenzhagen (Fosielund AB) representerar Huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här