Investerare

Kvartalsvisa och andra rapporter

Kvartalsvisa och andra rapporter

Presentation av bokslutskommuniké för 2019 Bokslutskommunike 2019 Delårsrapport Q3 2019 Delårsrapport Q2 2019 Delårsrapport Q1 2019 VHCF Year-end 2018 analysis VHCF - Initial analysis Bokslutskommuniké 2018 Delårsrapport Q3 2018 Delårsrapport Q2 2018 Delårsrapport Q1 2018 Delårsrapport Q4 2017 Delårsrapport Q3 2017 Delårsrapport Q2 2017 Delårsrapport Q1 2017 Bokslutskommuniké 2015/2016 Delårsrapport Q4 2016 Delårsrapport Q3 2016 Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport Q1 2016 Bokslutskommuniké 2014/2015 Delårsrapport 1/9 2014 – 28/2 2015

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här