Investerare

Bolagsledning

Bolagsledning

   

Fredrik Carling

Född 1971. CEO. Anställd sedan 2012.
Utbildning & erfarenhet: Tvåårig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration. Fredrik Carling har tidigare varit VD för Diesel Sweden AB:s nordiska verksamhet. Han har också varit varumärkesansvarig globalt och i Europa för Levi Strauss, med ansvar för konceptutveckling och lansering av nya varumärken. Fredrik Carlings erfarenhet inkluderar också arbete som Buying Director hos Magasin du Nord.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot, USWE Sports AB. Ägare och suppleant i PonaPon AB
Innehav: 

   

Per Grönvall

Född 1969. Director of Operations and Development. Anställd sedan 2016.
Utbildning & erfarenhet: Per Grönvall har lång erfarenhet från ledande befattningar inom såväl produktutvecklande som tillverkande företag. Per Grönvall har varit VD för NOTE Lund AB och innehade innan dess ett flertal olika roller inom bland annat utveckling och kvalitet hos Anoto.
Andra pågående uppdrag:
Innehav: 15.000 optioner

   

Heino Wendelrup

Född 1966. CTO. Anställd sedan 2016.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Sony Mobile Communications som utvecklingschef samt som CTO hos Chromalyica AB.
Andra pågående uppdrag: Ägare och VD i HWP Technology Management AB.
Aktieinnehav:

   

Anna-Katarina Skogh

Född 1976. Director of Marketing & Communication. Anställd sedan 2015.
Utbildning och erfarenhet: Tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning på Media- och Informationsteknologi Technology Management. Reservofficer inom flygvapnet – Flygvapnets officershögskola. Anna-Katarina Skogh har erfarenhet från internationell marknadsföring och har tidigare varit Product Marketing Manager hos Sony Mobile Communications samt på Axis Communications. Hon har också varit verksam på ett antal marknadsförings- och kommunikationsbyråer.
Andra pågående uppdrag:
Innehav: 6 200 optioner

    

Mikael Tancred

Född 1981. Director of Sales. Anställd sedan 2015
Utbildning och erfarenhet: 4-årig högskoleutbildning inom management, ekonomi, kommunikation, marknadsföring och juridik. Mikael Tancred har varit verksam inom detaljhandeln och har bland annat varit butikschef hos Intersport och Redgreen. Mikael Tancred har även arbetat som Business Developer hos Perfect Place, ett bolag som arbetar med att hitta, designa och utveckla kontorslokaler för företag.
Andra pågående uppdrag:
Innehav:

Hövding Management Alexandra Lindbergh   

Alexandra Lindbergh

Född 1979. Director of HR. Anställd sedan 2020.
Utbildning och erfarenhet: Tvåårig eftergymnasial utbildning som HR specialist. Alexandra har lång erfarenhet inom brett HR arbete på internationell nivå senast från Qlik.
Andra pågående uppdrag: 
Innehav: 

Hövding Management Per Holmqvist   Hövding Management Per Holmqvist

Per Holmqvist

Född 1984. CFO. Anställd sedan 2021.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola. Per Holmqvist har tidigare erfarenheter av ekonomistyrning från Processindustri, FMCG, Retail, E-commerce och fastigheter. Han varit Business Controller på AkzoNobel och Orkla samt ansvarig för controllerfunktionerna inom Bygghemma Group samt Heimstaden AB.
Andra pågående uppdrag:
Innehav:

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här