JUST NU
Självriskeliminering 0 kr i 12 månader

Investerare

Bolagsledning

Bolagsledning

    

Fredrik Carling

CEO

Född 1971. Anställd sedan 2012.
Utbildning
– 2-årig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration.
Andra pågående uppdrag
– Ägare och styrelsesuppleant, PonaPon AB
– Styrelseledamot, USWE Sports AB
Tidigare roller
– VD, Diesel Nordic
– Inköpsdirektör, Magasin du Nord
– VD, Levi Strauss Nordic
Aktieinnehav
0

    

Anna Brandt

CFO

Född 1965. Anställd sedan 2017.
Utbildning
– 3-årig Ekonomisk linje, ADB vid Lunds Universitet samt högre företagsekonomisk Utbildning
Andra pågående uppdrag

Tidigare roller
– Finance & HR Director, Dole European Shared Service AB
– Dole Europe Legal and Tax senior analyst
– Finance and Shared Service Center Manager, Saba group, Dole Food Company
Aktieinnehav
0

    

Per Grönvall

Director of Operations and Development

Född 1969. Anställd sedan 2016.
Utbildning
– 4-årigt tekniskt gymnasium.
Andra pågående uppdrag

Tidigare roller
– VD och styrelseledamot, NOTE Lund AB
– VP, Process and Quality, Anoto Group AB
– HW Development Manager – Anoto AB
Aktieinnehav
0

    

Per Ågren

Global Sales Director

Född 1966. Anställd sedan 2014.
Utbildning
– 3-årigt ekonomiskt gymnasium.
Andra pågående uppdrag

Tidigare roller
– Export Manager, Future Eyewear group
– Division Manager – Geox S.p A, Italien, Head of Global Sales
– Golf Division ECCO Sko A/S, Danmark
Aktieinnehav
600

    

Heino Wendelrup

CTO

Född 1966. Anställd sedan 2016.
Utbildning
– Civilingenjör
Andra pågående uppdrag
– Ägare och styrelseledamot, HWP Technology Management AB
Tidigare roller
– CTO, Chromalytica AB
– Director Systems Engineering, Sony Mobile Communication
Aktieinnehav
0

   

Anna-Katarina Skogh

Director of Marketing & Communication

Född 1976. Anställd sedan 2015.
Utbildning
– Officersexamen, reservofficer i Flygvapnet
Andra pågående uppdrag

Tidigare roller
– Product Marketing Manager, Axis Communications
– Product Marketing Program Manager Accessories, Sony Mobile Communication
– Product Marketing Manager, Sony Mobile Communications
Aktieinnehav
0

    

Mikael Tancred

International Sales Manager

Född 1981 Anställd sedan 2015
Utbildning
– 4-årig högskoleutbildning inom management, ekonomi, marknadsföring och juridik
Andra pågående uppdrag

Tidigare roller
– Grundare och VD för TL-Fashion AB
– Business Development Manager, Perfect Place
Aktieinnehav
0

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Klicka här