Information om Hövding App

Vi upplever för närvarande tekniska problem med Hövding App. Vi jobbar hårt för att åtgärda problemen.

Köpvillkor

Allmänt

Inför din beställning förutsätter vi, Hövding Sverige AB, att du har tagit del av informationen under ”Så fungerar Hövding”. Vid beställning träffas avtal om köp när ni väljer att bekräfta ert köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till den vid köp angivna mailadressen. Beställda produkter förblir Hövdings egendom tills dess att de är till fullo betalda.

Din order kommer att skickas från vårt centrallager i Borås. Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från oss. Om ni upptäcker eventuella felaktigheter på er order är det därför viktigt att ni omgående kontaktar oss (via orderkvittot) för att om möjligt ändra i ordern. I de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel förbehåller vi oss rätten att annullera ditt köp och återbetala beloppet.

 

Priser

Våra priser kan utan föregående avisering ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad mervärdesskatt (moms). I alla priser ingår mervärdesskatt med 25 % inom EU. Om mervärdesskatten ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

 

Rea och erbjudanden

Varje rea eller och varje speciellt erbjudande är förenat med särskilda villkor, dessa villkor anges i anslutning till rean eller erbjudandet. Rea och andra speciella erbjudanden gäller endast så långt lagret räcker, om inte annat framgår i samband med erbjudandet.

 

Betalning

Handlar du hos oss via hovding.com väljer du mellan kortbetalning med ett bank- eller kreditkort som är anslutet till Mastercard/Visa, Swish eller faktura (Klarna). Samtliga alternativ är enkla och säkra. För att erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Personuppgifter hanteras i enighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vid eventuella returer betalas pengarna tillbaka via det betalningssätt som användes vid beställning.

Kortbetalning
Du som har ett bank- eller kreditkort anslutet till Visa/Mastercard kan betala via kort. Kortbetalningar hanteras av vår partner, Klarna, för att garantera en snabb och säker betalning. När du väljer detta betalningssätt reserveras beloppet på ditt kontokort vid din beställning och beloppet dras från ditt konto först när varorna skickas till dig.

Betalning via Swish
Du som ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna via Swish, alternativt till ditt bank- eller kreditkort.

Klarna Faktura
Vi erbjuder betalning med faktura via vår samarbetspartner Klarna. Vid fakturabetalning skickas varorna till den folkbokförda adressen. Vill du ej ha varorna till din folkbokföringsadress ber vi dig vänligen använda ett annat betalningsalternativ. Ingen faktureringsavgift tillkommer (0 kr). Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och aktuell referensränta.

Klarna Direkt
Du använder BankID för att registrera din betalning via din Internetbank.

Klarna Delbetalning
Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Klarna. Du kan när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Delbetalningsalternativen vi erbjuder visas i kassan.

Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du Hövdings allmänna villkor. Klarna AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431.

 

Leveranser utanför Sverige

Du som kund kan för tillfället beställa Hövding via vår webbshop till Sverige.

 

Minderåriga

Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa varor från vår webshop. Vi ber dig dock att observera att Hövding inte är avsedd att användas av personer under 15 år. Vi förbehåller oss rätten att häva köp gjorda av minderåriga (under 18 år).

 

Ansvar

Vi ansvarar inte för om den vara du köpt används på ett icke föreskrivet sätt. I detta avseende hänvisar vi till vad som anges i den användarmanual som medföljer vid köp av någon av våra varor. Innan du börjar använda den vara du köpt bör du därför noggrant läsa igenom användarmanualen.

 

Force Majeure

Händelser som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar, försvårar, eller försenar leveransen eller fullgörandet i fråga ska hänföras till force majeure, vilket innebär att Hövding Sverige AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Som omständigheter utanför vår kontroll avses bland annat bestämmelser, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Härtill räknas även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud och liknande eller en onormal nedgång i marknaden.

 

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Du har rätt att häva ditt köp om den vara du har köpt av oss inte uppfyller dina förväntningar. Ingen affär är avslutad förrän du har mottagit och godkänt din beställning. Du ska vara helt nöjd, annars får du pengarna tillbaka. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka varan där hemma, för att säkerställa att varan motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med samtliga tillhörande manualer, delar och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Returen ska göras i samma eller i likvärdigt transportemballage (yttre emballage) som den levererades i för att returen skall godkännas. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat produkten mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Varan måste returneras inom 14 dagar från att du meddelat ånger. När du utnyttjar din ångerrätt enligt ovan erhåller du återbetalning från oss inom 14 dagar från det vi har mottagit varan. Vid återköp krävs kvitto eller annat underlag som styrker att varan är köpt av oss.

För retur ber vi dig vänligen kontakta oss via den orderbekräftelse du fått via mail, så skickar vi en förbetald retursedel. Hövding har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. (Om du önskar får du gärna använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, läs mer här).

 

Solid Självriskeliminering

Solids försäkring är ett tillägg till din hemförsäkring och som vid en cykelolycka täcker självrisken hos ditt hemförsäkringsbolag. En självriskeliminerande försäkring som man fördelaktigt kan välja att teckna i samband med köp av Hövding.

• Kan endast tecknas vid köptillfälle av Hövding
• Försäkringen täcker din självrisk (upp till 5000kr) och kan endast tecknas av kunder som har en svensk hemförsäkring
• Gäller endast om du varit med om en cykelolycka
• Önskar du att förlänga försäkringen görs detta genom att du betalar fakturan som skickas till dig från Solid

Försäkringsgivare är Solid Försäkring, org.nr SE516401848201, som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom att lämna information i kassan godkänner du Solids villkor. Vid eventuella frågor kontakta Solid på 042-38 21 00.

 

Garanti

Vår garanti gäller om din Hövding blåst upp utan att du varit med om en cykelolycka. Garantin följer den lagstadgade reklamationsrätten från inköpsdatum (även om den är köpt genom en av våra återförsäljare) och du ersätts med en ny Hövding, så länge du använt din Hövding korrekt enligt bruksanvisningen. Hövdingen ska sparas tills den dag ärendet anses avslutat av Hövding. Detta för att möjliggöra en eventuell kontroll av produkten om så behövs.

 

Reklamation

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod. Hur lång reklamationsfrist som gäller för ditt köp bestäms utifrån tillämpliga regler i det land från vilket du har gjort din beställning. Reklamationsfristen kan dock aldrig överstiga 3 år. Beställer du din vara från Sverige upphör din reklamationsrätt att gälla 3 år efter det datum du mottog varan. Reklamationsrätten följer den ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges till två månader. För att vi ska acceptera en reklamation krävs det att varan har använts korrekt enligt medföljande bruksanvisning, samt att varan inte är defekt till följd av ditt handhavande. Kvitto eller annat underlag som styrker inköpsplats och inköpsdatum samt pris, krävs vid reklamation. Har du gjort ditt köp på hovding.com behövs inget kvitto utan du bifogar då den orderbekräftelse du fick vid köp i reklamationsformuläret.

För bästa och snabbaste hantering av ditt reklamationsärende ber vi dig genomföra din reklamation i Hövding App om din reklamation gäller en Hövding 3 (för snabbast hantering av ett reklamationsärende ber vi dig som kund att i förväg registrerar din Hövding och inköpsbevis i Hövding App) och via vårt formulär för supportärende om det gäller en Hövding 2.0. Dock har du som kund alltid rätt enligt konsumentköplagen att reklamera din Hövding på ditt inköpsställe.

 

Returansvar

Vid utnyttjande av din ånger- reklamation- eller bytesrätt ansvarar du för returnerad vara under returtransport och du är därmed ersättningsskyldig gentemot oss för den vara som du returnerar, i det fall varan skulle skadas eller komma bort under returen. Då du har ansvar för returvaran till dess att den når vårt lager, rekommenderar vi att du noterar paketets spårningsnummer.

 

Leverans

Hövding levereras via FedEx, vardagar mellan klockan 8:00-17:00. Eftersom Hövding klassas som farligt gods får FedEx inte ändra adressen eller leverera försändelsen till ett utlämningsställe. Men det går bra att beställa sin Hövding med leverans till exempelvis en jobbadress. Skal till Hövding skickas via PostNord.

Leverans sker normalt inom 3–5 arbetsdagar (förlängd leveranstid kan komma att kommuniceras via webshopen vid högt tryck i webshopen). Vid en eventuell leveransförsening har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid. Återbetalning av erlagd betalning sker då inom 30 dagar efter att vi har erhållit ditt meddelande om hävning. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 5 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst, genom att svara på din orderbekräftelse.

 

 

Avisering och leverans sker enligt transportörens villkor.

Du som kund ansvarar för att namn- och adressuppgifterna som uppges vid köp är korrekta. Det går inte att ändra adressuppgifter på ordern efter att den packats hos vårt externa lager.

 

Transport

Orders lagda hos Hövding skickas inom Sverige med FedEx. Om varan skadas eller kommer bort under transporten till kund är Hövding betalningsansvariga, du måste dock meddela vår kundtjänst inom skälig tid (skälig tid anges till två månader).

Vid mottagande av försändelsen är det viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. En synlig transportskada anmäler du direkt på plats genom transportören, för att få kurirens underskrift på att skadan skett under transport. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Efter det anmäler du skadan till vår kundtjänst via den orderbekräftelse du mottagit vid köp, tillsammans med underskriften från ombudet, så att vi kan hjälpa dig med reklamationen på ett så bra sätt som möjligt. Rapportering till Hövding bör samma dag som leverans och senast 3 dagar efter paketet är mottaget. Dold skada ska anmälas till oss inom 5 arbetsdagar från leveransmottagandet. Det är därför viktigt att du packar upp och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter leverans.

 

Reservation

Prisuppgifter och annan information som lämnas av oss, lämnas med reservation för eventuella tryck- och skrivfel.

 

Omdöme

Efter köp kommer du att fått ett mail där vi i samarbete med omdömescommunityt Trustpilot där vi ber dig lämna ett omdöme om oss. Din åsikt är viktig och hjälper oss i vårt fortsatta arbete att bli ännu bättre. Det är helt frivilligt att svara. Vi bedömer Trustpilot som en trovärdig aktör. Läs om hur de behandlar personuppgifter
https://se.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

 

Presentkort

Vid köp av presentkort är betalningsalternativen begränsade (rabattkoder går ej att använda vid köp av presentkort). Presentkortet kan endast användas vid köp med leverans i Sverige. Vid retur av order som betalas med presentkort återförs beloppet till presentkortet efter att returen har registrerats och godkänts. Det är inte möjligt att byta presentkortet mot kontanter. Presentkortet är en värdehandling, borttappat presentkort ersätts ej. Presentkortet är giltigt 2 år efter inköpsdatum.

 

Tvister

Svensk lag tillämpas på samtliga köp och beställningar, i den mån inget annat uttryckligen anges i dessa köpvillkor, och eventuella tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Vi följer alltid ARNs rekommendationer.

 

Företagsinformation

Hövding Sverige AB
Bergsgatan 33
214 22 Malmö

Organisations nr: 556708-0303

Chat