← Tillbaka

Kom igång med Hövding App (iPhone)

För att komma igång med Hövding App behöver du installera appen på din telefon och ansluta din Hövding. Du behöver även ställa in appens behörigheter och ha den öppen (eller körandes i bakgrunden) under dina cykelturer. Följ instruktionerna nedan. (Beroende på modell och iOS-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Ladda ner Hövding App

Öppna App Store appen och sök efter ’hövding’, tryck därefter på HÄMTA.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


2. Skapa ett användarkonto och logga in

(2.1) Öppna Hövding App. Om appen ber om tillåtelse att använda Bluetooth, tryck på OK.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


(2.2)
Tryck på > tills du når sistasidan, tryck därefter Registrera dig. Skapa ett konto genom Apple, Facebook, Google eller e-post. Om du registrerar dig med e-post, skickas en aktiveringslänk till din e-postadress. Tryck på Logga in efter att du använt aktiveringslänken.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


3. Anslut Hövding

(3.1) Om appen ber om tillåtelse att använda din plats, tryck på Tillåt medan appen används. Om appen ber om tillåtelse att skicka notiser, tryck på Tillåt. Tryck på Kom igång.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


(3.2)
Håll ner Hövdings Funktionsknapp i 3 sekunder – en signal spelas och Back LED växlar mellan grönt och rött. Tryck på Fortsätt, och därefter Anslut.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


(3.3)
När appen ber om tillåtelse att parkoppla din Hövding, tryck på Parkoppla. Välj ett namn för din Hövding (detta kan ändras senare) och tryck på Spara, och därefter Slutför.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


4. Ställ in Hövding Apps behörigheter

(4.1) Tryck på Mer i menyfältet, och därefter Appinställningar. Tryck på Gå till inställningar och kontrollera att Bluetooth, Appaktiviteter i bakgrunden och Mobildata är TILL.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


(4.2)
Tryck på Plats, och därefter Alltid – detta krävs för att appen ska registrera cykelturer medan den körs i bakgrunden. Kontrollera att Exakt platsinformation är TILL om alternativet presenteras.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


5. Kontrollera att Hövding App är igång

Hövding App måste vara öppen (eller köras i bakgrunden) på telefonen under dina cykelturer. Om du tvångsavslutar Hövding App måste du öppna den igen för att dina turer ska registreras och dina ICE-kontakter meddelas – vid en eventuell olycka.

NOTERA: ICE-kontakter (In Case of Emergency) kan läggas till i appen. För instruktioner, se Lägg till ICE-kontakter.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


Senast uppdaterad: 2020-11-24