← Tillbaka

Kom igång med Hövding App (Android)

För att komma igång med Hövding App behöver du installera appen på din telefon och ansluta din Hövding. Du behöver även ställa in appens behörigheter och kontrollera att aviseringen ’channel_hovding’ är igång på din telefon. Följ instruktionerna nedan. (Beroende på modell och Android-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Ladda ner Hövding App

Öppna Play Store appen och sök efter ’hövding’, tryck därefter på Installera.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


2. Skapa ett användarkonto och logga in

Öppna Hövding App och tryck på > tills du når sistasidan, tryck därefter Registrera dig. Skapa ett konto genom Facebook, Google eller e-post. Om du registrerar dig med e-post, skickas en aktiveringslänk till din e-postadress. Tryck på Logga in efter att du använt aktiveringslänken.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


3. Anslut Hövding

(3.1) Tryck på Kom igång. Håll ner Hövdings Funktionsknapp i 3 sekunder – en signal spelas och Back LED växlar mellan grönt och rött. Tryck på Fortsätt.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


(3.2)
Om appen ber om tillåtelse att använda din plats, tryck på OK, jag förstår, och därefter Tillåt alltid. Tryck på Anslut.


(3.3)
Välj ett namn för din Hövding (detta kan ändras senare) och tryck på Spara. Och därefter Slutför.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


4. Kontrollera att ’channel_hovding’ är igång

Hövding Apps avisering ’channel_hovding’ måste vara igång på telefonen under dina cykelturer (en Hövding-ikon visas i statusfältet). Om du stängt av aviseringen måste du aktivera den igen för att för att dina turer ska registreras och dina ICE-kontakter meddelas – vid en eventuell olycka.

NOTERA: ICE-kontakter (In Case of Emergency) kan läggas till i appen. För instruktioner, se Lägg till ICE-kontakter.

Hövding App guide: Get started with the Hövding App


Senast uppdaterad: 2021-08-02