← Tillbaka

Inställningar och behörigheter (Android)

För att alla Hövding Apps funktioner ska fungera måste avisering ’channel_hovding’ vara igång på din telefon. Appen behöver också tillåtelse att ta del av din plats och att dela din cyklingsdata. Följ instruktionerna nedan. (Beroende på modell och Android-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Kontrollera Hövdings anslutning

Öppna Hövding App. Kontrollera att din Hövding är ansluten och att dess status visas på appens förstasida.

Hövding App: Settings and permissions


2. Kontrollera Hövding Apps inställningar och behörigheter

(2.1) Tryck på Mer i menyfältet. Tryck på Appinställningar, och därefter Datadelning. Kontrollera att Plats är TILL, och tryck sedan på Klar.

Hövding App: Settings and permissions


(2.2)
Tryck på Gå till inställningar, och därefter Aviseringar. Kontrollera att Visa aviseringar och channel_hovding är TILL. Tryck på pilen i uppe till vänster för att gå tillbaka.

Hövding App: Settings and permissions


(2.3)
Tryck på Mobildata och Wi-Fi och kontrollera att Bakgrundsdata är TILL. Tryck på pilen i uppe till vänster för att gå tillbaka.

Hövding App: Settings and permissions


(2.4)
Tryck på Behörigheter, och därefter Plats. Tryck på Tillåt alltid.


3. Kontrollera telefonens Platsinställningar

Öppna Inställningar appen. Tryck på Plats, och kontrollera att Använd plats är TILL.

Hövding App: Settings and permissions


4. Kontrollera att ’channel_hovding’ är igång

Hövding Apps avisering ’channel_hovding’ måste vara igång på telefonen under dina cykelturer (en Hövding-ikon visas i statusfältet). Om du stängt av aviseringen måste du aktivera den igen för att för att dina turer ska registreras och dina ICE-kontakter meddelas – vid en eventuell olycka.

Hövding App: Settings and permissions


Senast uppdaterad: 2021-08-02