← Tillbaka

Hövdings status uppdateras inte korrekt (iPhone)

Om din Hövding är ansluten till Hövding App men dess status inte uppdateras korrekt på appens startsida, följ instruktionerna nedan.


1. Kontrollera Hövdings anslutning

Öppna Hövding App och kontrollera att Hövding är ansluten.

Hövding App guide: Hövding status does not update correctly


2. Återställ Hövdings anslutning

Håll ner Hövdings Funktionsknapp i 3 sekunder – en signal spelas och Back LED växlar mellan grönt och rött. Vänta i 1 minut, tills Back LED slocknar – anslutningen återställs och Hövdings status uppdateras.

NOTERA: Medan Back LED växlar mellan grönt och rött visas Hövdings status som Inaktiv med 100% batteri. Den faktiska statusen uppdateras efter att minuten har passerat.

Hövding App guide: Hövding status does not update correctly


Senast uppdaterad: 2020-11-24