← Tillbaka

Hövding ansluter inte till Hövding App (Android)

NOTERA: Om din Hövding är ansluten till Hövding App men dess status inte uppdateras korrekt på appens startsida, se Hövdings status uppdateras inte korrekt först. (Beroende på modell och Android-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Återställ telefonens Bluetooth

(1.1) Öppna Inställningar appen. Tryck på Anslutna enheter, och därefter Anslutningsinställningar.

Hövding App Guide: Hövding does not connect to Hövding App


(1.2)
Tryck på Bluetooth. Växla Bluetooth FRÅN och sedan tillbaka .

Hövding App Guide: Hövding does not connect to Hövding App


2. Ta bort tidigare anslutna Hövdingar

Tryck på pilen i uppe till vänster två gånger för att gå tillbaka till Anslutna enheter. Titta efter enhetsnamn som börjar med ’HOVD_’ eller ’PAIR_’. Om du hittar några, tryck på enhetsnamnen, och därefter GLÖM.

Hövding App Guide: Hövding does not connect to Hövding App


3. Anslut Hövding

Öppna Hövding App och tryck på Kom igång på förstasidan. Följ instruktionerna på skärmen.

NOTERA: Om Hövding fortfarande inte ansluter till Hövding App, vänligen pröva följande.

  • Starta om telefonen.
  • Installera om Hövding App.
  • Om möjligt, pröva ansluta Hövding till Hövding App på en annan telefon.

Hövding App Guide: Hövding does not connect to Hövding App


Senast uppdaterad: 2020-12-02