← Tillbaka

Firmware uppgradering misslyckas (iPhone)

Hövdings firmware måste vid tillfällen uppgraderas för att fortsatt fungera tillsammans med Hövding App. Dessa uppgraderingar är INTE nödvändiga för att Hövding ska skydda dig medan du cyklar. Om du inte kan komma förbi uppgraderingsprocessen, vänligen följ instruktionerna nedan.


1. Anslut Hövding till en laddare

Anslut Hövding till ett vägguttag med den medföljande kabeln (eller likvärdig USB-C 2.0 kabel) och en extern USB-laddare.

Hövding App guide: Firmware update fails


2. Starta uppgraderingen

Kontrollera att Hövding är nära telefonen under uppgraderingsprocessen. Tryck på Uppgradera, och därefter Starta uppgradering. (Uppgraderingen kan ta flera minuter – om uppgraderingen startade men verkar ha fastnat, vänta 5 minuter innan du avbryter.)

NOTERA: Om uppgraderingen av någon anledning inte startar, eller om den fastnar/misslyckas på vägen – fortsätt till steg 3.

Hövding App guide: Firmware update fails


3. Återställ Hövdings anslutning

Koppla bort Hövding från laddaren och håll ner Hövdings Funktionsknapp i 3 sekunder – en signal spelas och Back LED växlar mellan grönt och rött. Vänta i 1 minut, tills Back LED slocknar – anslutningen har nu återställts.

Hövding App guide: Firmware update fails


4. Pröva att uppgradera igen

Anslut Hövding till laddaren igen och tryck på Starta uppgradering. (Det kan krävas flera försök.)

NOTERA: Om uppgraderingen fortsätter att misslyckas – försök uppgradera Hövding med en annan telefon, om möjligt.

Hövding App guide: Firmware update fails


Senast uppdaterad: 2020-12-02