← Tillbaka

Uppdatera BLE-firmware (Android)

Din Hövdings BLE-firmware (Bluetooth) behöver ibland uppdateras för att förbättra kommunikationen mellan din Hövding och din telefon. När en uppdatering är tillgänglig kommer du uppmanas att uppdatera då du öppnar Hövding App.

Hövdings system som detekterar olyckor påverkas inte av BLE-firmwaren.
(Beroende på telefonmodell och Android-version kan menyer skilja sig något från guiden)

 

1. Anslut din Hövding till en laddare

Anslut din Hövding till ett vägguttag via den medföljande USB-kabeln (USB-C 2.0) och en USB-adapter (5V, 1-2A rekommenderas).

 

2. Starta uppdateringen

Se till att din Hövding är nära din telefon under uppdateringen. Tryck på Uppdatera BLE-firmware och sedan på Starta uppdatering. Vänta tills uppdateringen är klar, tryck sedan på Slutför.

OBS: Uppdateringen kan ta flera minuter – om uppdateringen startade men verkar ha fastnat, vänta i minst 5 minuter innan du avbryter. Om uppdateringen inte startar eller fastnar/misslyckas under vägen – fortsätt till steg 3.

Hövding App guide: Firmware update fails

 

3. Återställ din Hövdings anslutning

Koppla bort din Hövding från laddaren. Håll din Hövdings Funktionsknapp intryckt i 3 sekunder för att starta parkopplingsläget (en signal avges och Back LED växlar mellan grönt och rött). Vänta i 1 minut tills Back LED slocknar – anslutningen har nu återställts.

Hövding App guide: Firmware update fails

 

4. Starta uppdateringen igen

Anslut din Hövding till laddaren igen och tryck på Starta uppdatering.

OBS: Det kan krävas flera försök. Om uppdateringen fortsätter att misslyckas så försök om möjligt att uppdatera din Hövding via en annan telefon. Se till att du tar bort din Hövding helt från en telefon innan du ansluter den till en annan – för instruktioner, se Ta bort och återanslut Hövding.

Hövding App guide: Firmware update fails

Senast uppdaterad: 2022-06-16