← Tillbaka

Cykelturer registreras inte (iPhone)

För att dina turer ska registreras måste Hövding App vara öppen (eller köras i bakgrunden) på din telefon. Appen behöver också tillåtelse att ta del av din plats och att dela din cyklingsdata. Vänligen följ instruktionerna nedan. (Beroende på modell och iOS-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Kontrollera Hövdings anslutning

Öppna Hövding App. Kontrollera att din Hövding är ansluten och att dess status visas på appens förstasida.

Hövding App guide: Trips are not being registered


2. Kontrollera Hövding Apps inställningar och behörigheter

(2.1) Tryck på Mer i menyfältet. Tryck på Appinställningar, och därefter Datadelning. Kontrollera att Plats är TILL, och tryck sedan på Spara.

Hövding App guide: Trips are not being registered


(2.2)
Tryck på Gå till inställningar och kontrollera att Bluetooth, Appaktiviteter i bakgrunden och Mobildata är TILL.

Hövding App guide: Trips are not being registered


(2.3)
Tryck på Plats, och därefter Alltid – detta krävs för att appen ska registrera cykelturer medan den körs i bakgrunden. Kontrollera att Exakt platsinformation är TILL om alternativet presenteras.

Hövding App guide: Trips are not being registered


3. Kontrollera att Hövding App är igång

Hövding App måste vara öppen (eller köras i bakgrunden) på telefonen under dina cykelturer. Om du tvångsavslutar Hövding App måste du öppna den igen för att dina turer ska registreras.

NOTERA: Ta med din telefon när du cyklar med Hövding. Kontrollera efteråt att turen har registrerats i appen.

Hövding App guide: Trips are not being registered


Senast uppdaterad: 2020-10-28