← Tillbaka

Cykelturer registreras inte (Android)

För att dina turer ska registreras måste Hövding Apps avisering ’channel_hovding’ vara igång på din telefon. Appen behöver också tillåtelse att ta del av din plats och att dela din cyklingsdata – vi respekterar din integritet och hanterar delade uppgifter i enlighet med GDPR. Vänligen följ instruktionerna nedan. (Beroende på modell och Android-version kan din telefons inställningar skilja sig något från guiden.)


1. Kontrollera Hövdings anslutning

Öppna Hövding App. Kontrollera att din Hövding är ansluten och att dess status visas på appens förstasida.

Hövding App guide: Trips are not being registered


2. Kontrollera Hövding Apps inställningar och behörigheter

(2.1) Tryck på Mer i menyfältet. Tryck på Appinställningar, och därefter Datadelning. Kontrollera att Plats är TILL, och tryck sedan på Klar.

Hövding App guide: Trips are not being registered


(2.2)
Tryck på Gå till inställningar, och därefter Aviseringar. Kontrollera att Visa aviseringar och channel_hovding är TILL. Tryck på pilen i uppe till vänster för att gå tillbaka.

Hövding App guide: Trips are not being registered


(2.3)
Tryck på Mobildata och Wi-Fi och kontrollera att Bakgrundsdata är TILL. Tryck på pilen i uppe till vänster för att gå tillbaka.

Hövding App guide: Trips are not being registered


(2.4)
Tryck på Behörigheter, och därefter Plats. Tryck på Tillåt alltid.


3. Kontrollera telefonens Platsinställningar

Öppna Inställningar appen. Tryck på Plats, och kontrollera att Använd plats är TILL.

Hövding App guide: Trips are not being registered


4. Kontrollera att ’channel_hovding’ är igång

Aviseringen ’channel_hovding’ måste vara igång på telefonen under dina cykelturer (en Hövding-ikon visas i statusfältet). Öppna Hövding App om ikonen saknas – ’channel_hovding’ startar och ikonen kommer att visas.

NOTERA: Ta med din telefon när du cyklar med Hövding. Kontrollera efteråt att turen har registrerats i appen.

Hövding App guide: Trips are not being registered


Senast uppdaterad: 2021-08-02