Kom igång med Hövding App (Android)

1. Ladda ner Hövding App från Google Play
Öppna Play Store på din telefon. Sök efter Hövding App genom att skriva “hovding” i sökfältet, klicka på INSTALLERA.

2. Registrera dig / logga in
Öppna Hövding App och följ instruktionerna på din telefon för att registrera dig eller logga in på ett befintligt konto.

3. Anslut din Hövding 3
Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon. Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth. Du kan nu ansluta din Hövding 3 genom att följa anvisningarna i Hövding App.

Notifikationer och platsinformation
Hövding App kommer att be dig om tillåtelse att skicka aviseringar och få åtkomst till din platsinformation. Kontrollera att du tillåter detta för att Hövding App ska fungera korrekt.

 

Kom igång med Hövding App (iPhone)

1. Ladda ner Hövding App från App Store
Öppna App Store på din telefon. Sök efter Hövding App genom att skriva “hovding” i sökfältet, klicka på HÄMTA.

2. Registrera dig / logga in
Öppna Hövding App och följ instruktionerna på din telefon för att registrera dig eller logga in på ett befintligt konto.

3. Anslut din Hövding 3
Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon. Gå till Inställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth. Du kan nu ansluta din Hövding 3 genom att följa anvisningarna i Hövding App.

4. Notifikationer och platsinformation
Hövding App kommer att be dig om tillåtelse att skicka aviseringar och få åtkomst till din platsinformation. Kontrollera att du tillåter detta för att Hövding App ska fungera korrekt.

(VIKTIGT: Hövding App bör alltid ha tillåtelse att komma åt din platsinformation, för att säkerställa att dina resor blir loggade och att dina ICE-kontakter (In Case of Emergency) blir meddelade vid en olycka. För att göra detta, gå till Inställningar ›Hövding› Plats på din telefon och välj Alltid.)

Hövdings batteri laddar ur snabbt (Android)

Ladda ner guiden som pdf. 

Om din Hövdings batteri laddar ur snabbare än förväntat, behöver enhetens Bluetooth-anslutning återställas – detta gäller även om din Hövding inte är ansluten till en telefon. Du kan också behöva uppgradera Hövdings firmware/mjukvara. Vänligen följ instruktionerna nedan.

 

1. Aktivera viloläge och ladda Hövding
Håll ner Hövdings Funktionsknapp i 5 sekunder, tills Back LED slocknar. Ladda därefter Hövding med den medföljande kabeln (eller likvärdig USB-C 2.0 kabel). Använd en extern USB-laddare i ett vägguttag. Ladda tills Back LED lyser med ett fast grönt ljus. (Vi kan inte garantera att batteriet laddas korrekt med andra typer av laddare/kablar.)

NOTERA: Använd din Hövding och kontrollera om problemet har åtgärdats. Om det kvarstår – vänligen följ de resterande stegen.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


2. Ladda ner eller uppdatera Hövding App

Öppna Play Store appen och sök efter hövding, tryck därefter på Installera eller Uppdatera. (Om den senaste versionen redan är installerad, tryck på Öppna.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

3. Skapa ett användarkonto och logga in
(Om du redan är inloggad med ett användarkonto – fortsätt till steg 4.)

Öppna Hövding App och tryck på > tills du når sistasidan, tryck därefter Registrera dig. Skapa ett konto genom Facebook, Google eller e-post. Om du registrerar dig med e-post, skickas en aktiveringslänk till din e-postadress. Tryck på Logga in efter att du använt aktiveringslänken.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


4. Anslut Hövding

(Om du redan anslutit din Hövding – fortsätt till steg 5.)

Tryck på Kom igång och följ instruktionerna på skärmen. (Ladda din Hövding först, om nödvändigt – se steg 7.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


5. Uppgradera Hövdings firmware/mjukvara

(Om du inte uppmanas att uppgradera Hövding, så är den redan uppdaterad – fortsätt till steg 6.)

Tryck på Uppgradera och därefter Starta uppgradering. Ha Hövding nära telefonen under uppgraderingen. (Om uppgraderingen misslyckas, vänligen försök igen. Om uppgraderingen misslyckas flera gånger, vänligen installera om Hövding App och försök igen.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


6.
Ta bort eller återanslut Hövding
(6.1) Tryck på kugghjulet i förstasidans övre högra hörn. Tryck på papperskorgen, och därefter OK.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

(6.2) För att återansluta din Hövding, tryck på Kom igång på förstasidan och följ instruktionerna på skärmen.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


7. Ladda Hövding

Ladda din Hövding med den medföljande kabeln (eller likvärdig USB-C 2.0 kabel). Använd en extern USB-laddare i ett vägguttag. Ladda tills Back LED lyser med ett fast grönt ljus. (Vi kan inte garantera att batteriet laddas korrekt med andra typer av laddare/kablar.)

NOTERA: Om den snabba batteriurladdningen återvänder efter ett tag, behöver Hövdings Bluetooth-anslutning återställas på nytt. Anslut Hövding till Hövding App (se steg 4) och ta sedan bort eller återanslut Hövding igen (se steg 6).

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

Senast uppdaterad: 2020-10-08

Hövdings batteri laddar ur snabbt (iPhone)

Ladda ner guiden som pdf.

Om din Hövdings batteri laddar ur snabbare än förväntat, behöver enhetens Bluetooth-anslutning återställas – detta gäller även om din Hövding inte är ansluten till en telefon. Du kan också behöva uppgradera Hövdings firmware/mjukvara. Vänligen följ instruktionerna nedan.

 

1. Aktivera viloläge och ladda Hövding
Håll ner Hövdings Funktionsknapp i 5 sekunder, tills Back LED slocknar. Ladda därefter Hövding med den medföljande kabeln (eller likvärdig USB-C 2.0 kabel). Använd en extern USB-laddare i ett vägguttag. Ladda tills Back LED lyser med ett fast grönt ljus. (Vi kan inte garantera att batteriet laddas korrekt med andra typer av laddare/kablar.)

NOTERA: Använd din Hövding och kontrollera om problemet har åtgärdats. Om det kvarstår – vänligen följ de resterande stegen.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


2. Ladda ner eller uppdatera Hövding App

Öppna App Store appen och sök efter ’hövding’, tryck därefter på HÄMTA eller UPPDATERA. (Om den senaste versionen redan är installerad, tryck på ÖPPNA.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


3. Skapa ett användarkonto och logga in

(Om du redan är inloggad med ett användarkonto – fortsätt till steg 4.)

Öppna Hövding App och tryck på > tills du når sistasidan, tryck därefter Registrera dig. Skapa ett konto genom Apple, Facebook, Google eller e-post. Om du registrerar dig med e-post, skickas en aktiveringslänk till din e-postadress. Tryck på Logga in efter att du använt aktiveringslänken.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


4. Anslut Hövding

(Om du redan anslutit din Hövding – fortsätt till steg 5.)

Tryck på Kom igång och följ instruktionerna på skärmen. (Ladda din Hövding först, om nödvändigt – se steg 7.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


5. Uppgradera Hövdings firmware/mjukvara

(Om du inte uppmanas att uppgradera Hövding, så är den redan uppdaterad – fortsätt till steg 6.)

Tryck på Uppgradera och därefter Starta uppgradering. Ha Hövding nära telefonen under uppgraderingen. (Om uppgraderingen misslyckas, vänligen försök igen. Om uppgraderingen misslyckas flera gånger, vänligen installera om Hövding App och försök igen.)

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


6. Ta bort eller återanslut Hövding

(6.1) Tryck på kugghjulet i förstasidans övre högra hörn. Tryck på papperskorgen, och därefter OK.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast


(6.2)
Öppna Inställningar appen och tryck på Bluetooth. Hitta enhetsnamn som börjar med ’HOVD_’ eller ’PAIR_’. Tryck på ( i ) bredvid enhetsnamnet, och därefter Glöm den här enheten.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

(6.3) För att återansluta din Hövding, öppna Hövding App och tryck på Kom igång på förstasidan. Följ instruktionerna på skärmen.

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

7. Ladda Hövding
Ladda din Hövding med den medföljande kabeln (eller likvärdig USB-C 2.0 kabel). Använd en extern USB-laddare i ett vägguttag. Ladda tills Back LED lyser med ett fast grönt ljus. (Vi kan inte garantera att batteriet laddas korrekt med andra typer av laddare/kablar.)

NOTERA: Om den snabba batteriurladdningen återvänder efter ett tag, behöver Hövdings Bluetooth-anslutning återställas på nytt. Anslut Hövding till Hövding App (se steg 4) och ta sedan bort eller återanslut Hövding igen (se steg 6).

Guide Hövding App: Hövding’s battery drains fast

 

Senast uppdaterad: 2020-10-08

Hövding ansluter inte till Hövding App under installationen (Android)

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth.

2. Ta bort alla Hövding 3 som redan är kopplade till din telefon
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter och sök efter ett enhetsnamn som börjar med “ HOVD_ ”. Klicka på Inställningar bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm. (OBS! Du bör eventuellt söka efter enheten under Inställningar ›Anslutna enheter› Tidigare anslutna enheter)

3. Starta om Hövding App och anslut din Hövding 3
Stäng Hövding App helt och öppna sedan appen igen. Följ instruktionerna i appen.

Om du fortfarande inte kan ansluta:
Växla Bluetooth “av / på” på telefonen
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå av Bluetooth och slå sedan på den igen. (Detta löser vanligtvis mindre anslutningsproblem.)

Starta om din telefon
Att stänga av och slå på telefonen löser vanligtvis de flesta anslutningsfrågor.

 

Hövding ansluter inte till Hövding App under installationen (iPhone)

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon
Gå till Inställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth.

2. Ta bort alla Hövding som redan har kopplats till din telefon
Gå till: Inställningar ›Bluetooth och leta efter ett enhetsnamn som börjar med“ HOVD_ ”. Peka på ⓘ bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm den här enheten.

3. Starta om Hövding App och anslut din Hövding 3
Stäng Hövding App helt och öppna sedan appen igen. Följ instruktionerna i appen.

Om du fortfarande inte kan ansluta:
Växla Bluetooth “av / på” på telefonen
Gå till:  Inställningar ›Bluetooth, slå Bluetooth av och sedan på igen. (Detta löser vanligtvis mindre anslutningsproblem.)

Starta om din telefon
Att stänga av och slå på telefonen löser vanligtvis de flesta anslutningsfrågor.

Firmware uppgradering fortsätter att misslyckas efter flera försök (Android)

1. Ta bort din Hövdings parkoppling från din telefon.
Gå till: Inställningar › Anslutna enheter och sök efter ett enhetsnamn som börjar med ”HOVD_”. Tryck på Inställningar bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm.
(OBS! Du bör eventuellt söka efter enheten under Inställningar › Anslutna enheter › Tidigare anslutna enheter)

2. Avinstallera Hövding App.

3. Installera den senaste versionen av Hövding App från Play Store.

4. Starta Hövding App, logga in och följ instruktionerna på skärmen.

 

Firmware uppgradering fortsätter att misslyckas efter flera försök (iPhone)

1. Ta bort din Hövdings parkoppling från din telefon.
Gå till: Inställningar › Bluetooth och sök efter ett enhetsnamn som börjar med ”HOVD_”. Tryck på ⓘ bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm den här enheten.

2. Avinstallera Hövding App.

3. Installera den senaste versionen av Hövding App från App Store.

4. Starta Hövding App, logga in och följ instruktionerna på skärmen.

Ta bort eller återanslut en Hövding (Android)

1. Öppna Hövding App och tryck på kugghjulet i förstasidans övre högra hörn. Tryck på papperskorgen, och därefter OK.

 

2. För att återansluta din Hövding (eller ansluta en annan Hövding), öppna Hövding App och tryck på Kom igång på förstasidan. Följ instruktionerna på skärmen.

 

Ta bort eller återanslut en Hövding (iPhone)

1. Öppna Hövding App och tryck på kugghjulet i förstasidans övre högra hörn. Tryck på papperskorgen, och därefter OK.

2. Öppna Inställningar appen och tryck på Bluetooth. Hitta enhetsnamnet som börjar med ’HOVD_’. Tryck på ( i ) bredvid enhetsnamnet, och därefter Glöm den här enheten.

3. För att återansluta din Hövding (eller ansluta en annan Hövding), öppna Hövding App och tryck på Kom igång på förstasidan. Följ instruktionerna på skärmen.