Kom igång med Hövdings app (Android)

1. Ladda ner Hövding-appen från Google Play
Öppna Play Store på din telefon. Sök efter Hövding-appen genom att skriva “hovding” i sökfältet, klicka på INSTALLERA.

2. Registrera dig / logga in
Öppna appen och följ instruktionerna på din telefon för att registrera dig eller logga in på ett befintligt konto.

3. Anslut din Hövding 3
Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon. Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth. Du kan nu ansluta din Hövding 3 genom att följa anvisningarna i Hövding-appen.

Notifikationer och platsinformation
Hövding-appen kommer att be dig om tillåtelse att skicka aviseringar och få åtkomst till din platsinformation. Kontrollera att du tillåter detta för att appen ska fungera korrekt.

Kom igång med Hövdings app (iPhone)

1. Ladda ner Hövding-appen från App Store
Öppna App Store på din telefon. Sök efter Hövding-appen genom att skriva “hovding” i sökfältet, klicka på HÄMTA.

2. Registrera dig / logga in
Öppna appen och följ instruktionerna på din telefon för att registrera dig eller logga in på ett befintligt konto.

3. Anslut din Hövding 3
Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon. Gå till Inställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth. Du kan nu ansluta din Hövding 3 genom att följa anvisningarna i Hövding-appen.

4. Notifikationer och platsinformation
Hövding-appen kommer att be dig om tillåtelse att skicka aviseringar och få åtkomst till din platsinformation. Kontrollera att du tillåter detta för att appen ska fungera korrekt.

(VIKTIGT: Hövding-appen bör alltid ha tillåtelse att komma åt din platsinformation, för att säkerställa att dina resor blir loggade och att dina ICE-kontakter (In Case of Emergency) blir meddelade vid en olycka. För att göra detta, gå till Inställningar ›Hövding› Plats på din telefon och välj Alltid.)

Hövding ansluter inte till appen under installationen (Android)

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth.

2. Ta bort alla Hövding 3 som redan är kopplade till din telefon
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter och sök efter ett enhetsnamn som börjar med “ HOVD_ ”. Klicka på Inställningar bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm. (OBS! Du bör eventuellt söka efter enheten under Inställningar ›Anslutna enheter› Tidigare anslutna enheter)

3. Starta om Hövding-appen och anslut din Hövding 3
Stäng Hövding-appen helt och öppna sedan appen igen. Följ instruktionerna i appen.

Om du fortfarande inte kan ansluta:
Växla Bluetooth “av / på” på telefonen
Gå till: Inställningar ›Anslutna enheter› Anslutningsinställningar ›Bluetooth, slå av Bluetooth och slå sedan på den igen. (Detta löser vanligtvis mindre anslutningsproblem.)

Starta om din telefon
Att stänga av och slå på telefonen löser vanligtvis de flesta anslutningsfrågor.

Hövding ansluter inte till appen under installationen (iPhone)

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon
Gå till Inställningar ›Bluetooth, slå på Bluetooth.

2. Ta bort alla Hövding som redan har kopplats till din telefon
Gå till: Inställningar ›Bluetooth och leta efter ett enhetsnamn som börjar med“ HOVD_ ”. Peka på ⓘ bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm den här enheten.

3. Starta om Hövding-appen och anslut din Hövding 3
Stäng Hövding-appen helt och öppna sedan appen igen. Följ instruktionerna i appen.

Om du fortfarande inte kan ansluta:
Växla Bluetooth “av / på” på telefonen
Gå till:  Inställningar ›Bluetooth, slå Bluetooth av och sedan på igen. (Detta löser vanligtvis mindre anslutningsproblem.)

Starta om din telefon
Att stänga av och slå på telefonen löser vanligtvis de flesta anslutningsfrågor.

Firmware uppgradering fortsätter att misslyckas efter flera försök (Android)

1. Ta bort din Hövdings parkoppling från din telefon.
Gå till: Inställningar › Anslutna enheter och sök efter ett enhetsnamn som börjar med ”HOVD_”. Tryck på Inställningar bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm.
(OBS! Du bör eventuellt söka efter enheten under Inställningar › Anslutna enheter › Tidigare anslutna enheter)

2. Avinstallera Hövding appen.

3. Installera den senaste versionen av Hövding appen från Play Store.

4. Starta Hövding appen, logga in och följ instruktionerna på skärmen.

Firmware uppgradering fortsätter att misslyckas efter flera försök (iPhone)

1. Ta bort din Hövdings parkoppling från din telefon.
Gå till: Inställningar › Bluetooth och sök efter ett enhetsnamn som börjar med ”HOVD_”. Tryck på ⓘ bredvid enhetsnamnet och sedan Glöm den här enheten.

2. Avinstallera Hövding appen.

3. Installera den senaste versionen av Hövding appen från App Store.

4. Starta Hövding appen, logga in och följ instruktionerna på skärmen.

Parkoppla Hövding med Hövding App på nytt (Android)

Uppdatera Hövding appen i din telefon genom följande guide.
https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=en

Eller följ denna guide

1. Öpna appen Google Play     

2. Tryck på meny längst upp till vänster

3. Välj Mina appar och spel

4. Välj Uppdateringar

5. Tryck på Uppdatera på appen Hövding

 

6. Öppna Hövdingappen

7. Om du blir ombedd att uppdatera din Hövdinghjälm, följ då instruktionerna som visas på skärmen för att uppdatera hjälmen.
Kom ihåg att under hela förloppet hålla din hjälm nära din telefon.

8. När uppdateringen är klar så trycker du på kugghjulet i övre högra hörnet.


9. Ta sedan bort din hjälm ur appens minne. Alla dina resor finns sparade på ditt kopplade Hövding-konto.

10. Välj OK för att fortsätta.

11. Följ instruktionen för att lägga parkoppla din hjälm igen.

Parkoppla Hövding med Hövding App på nytt (iPhone)

1. Öppna App Store 

2. I sökrutan skriv Hövding och tryck på Sök

3. Om alternativet UPPDATERA finns tillgängligt, välj UPPDATERA.

4. Öppna Hövding appen

5. Välj alternativ för hjälmen genom att trycka på kugghjulen längst upp till höger

6. Ta bort din hjälmen från appen.

7. Välj OK för att fortsätta.

8. Tryck på hemknappen

9. Öppna Verktyg

10. Tryck på Inställningar

11. Tryck på inställningar för Bluetooth

12. Ta bort din enhet genom att trycka på (i)

 

13. Välj glöm enhet

14. Öppna Hövding appen igen

15. Följ instruktionen för att parkoppla din hjälm på nytt.