Information om Hövding App

Vi upplever för närvarande tekniska problem med Hövding App. Vi jobbar hårt för att åtgärda problemen.

Ljud- och
ljussignaler

Aktiveringssignal

En uppåtgående ljudsignal samt front LED som lyser (kort rött under sitt självtest, därefter ett fast grönt ljus som övergår till ett blinkande grönt ljus).

 

Avaktiveringssignal

En nedåtgående ljudsignal samt front LED släcks.

 

Batterisignaler

Kontrollera batterinivå
När funktionsknappen är intryckt, kommer back LED på kåpan indikera batterinivån enligt följande:

  • Fast grönt ljus – mer än 50 % batteritid kvar
  • Blinkande grönt ljus – 20–50 % batteritid kvar
  • Fast rött ljus – mindre än 20 % batteritid kvar

Lågt batteri vid cykling
Pulserande kort ljudsignal som upprepas var 5:e minut samt front LED som ger ett grönt ljus med upprepande röd ljusblixt.

Kritisk batterinivå vid cykling
10 st ”lågt batteri-signaler” i tät följd. Efter 10 signaler signalerar Hövding
avaktivering och stängs av.

 

Felanvändningssignal

När Hövding placeras upp och ner runt om halsen, kommer en tydlig upprepande varningssignal att ljuda samtidigt som front LED ger ett fast rött ljus. Hövding aktiveras ej. Kan endast återställas genom avaktivering.

 

Kritiskt felsignal

Tydlig upprepande varningssignal samtidigt som front LED blinkar med ett rött ljus. Om Hövding ej går att aktivera efter en ”Kritisk fel”-signal, innebär det att produkten inte längre är brukbar.

 

Temperatursignal

När Hövdings batteri är nerkylt till under -10°C (14°F) så kommer Hövding indikera med varningssignalen nedan samt att front LED lyser med ett fast grönt ljus. Detta indikerar att batteritemperaturen är för låg och att Hövding inte kan starta. När Hövdings batteri återgår till temperaturer över – 10°C (14°F) så går Hövding åter att aktivera.

 

Vilolägesignal

Vid längre period av förvaring (några veckor), sätt Hövding i viloläge genom att hålla ner funktionsknappen i 5 sekunder, tills back LED:en slocknar samt signalen nedan hörs.

 

Bluetoothsignal

Bluetooth parkoppling aktiveras om funktionsknappen hålls nere i 3 sek. Back LED kommer växla med ett rött och grönt ljus. När parkopplingen är klar kommer Back LED visa ett fast grönt ljus och signalen nedan hörs.