Information om Hövding App

Vi upplever för närvarande tekniska problem med Hövding App. Vi jobbar hårt för att åtgärda problemen.

Hövding 3 - Airbag for urban cyclists

Hövding bäst i test – igen

I Länsförsäkringars senaste test av cykelhjälmar ingick tolv traditionella hjälmar och Hövding. För första gången genomfördes ett särskilt test i högre hastighet för att simulera olyckor med elcykel. Resultatet? Hövding fick 5 av 5 stjärnor.

För att utföra testerna anlitade Länsförsäkringar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Med testet vill Länsförsäkringar uppmärksamma vikten av att fler cyklister använder hjälm, men också påverka hjälmtillverkare att förbättra hjälmarna ännu mer. En viktig egenskap hos en hjälm är hur den hanterar så kallat rotationsvåld mot huvudet. Även detta tog KTH hänsyn till i testet.

Cykelolyckor och rotationsvåld
En cykelhjälm minskar som bekant risken för hjärnskador vid en olycka. Men det är skillnad på cykelhjälmar och cykelhjälmar. När huvudet träffar marken vid en cykelolycka sker det ofta i en sned vinkel mot underlaget och ger då upphov till rotationsvåld, dvs att hjärnans läge rubbas inne i skallen. För att kunna minska konsekvensen av rotationsvåld är det därför viktigt att cykelhjälmen inte endast hanterar raka islag, utan även sneda. På den punkten ger Hövding ett extra bra skydd.

“Hjärnskakning vid en cykelolycka ofta är kopplad till rotationsvåld.”

Certifiering gäller endast raka islag
Alla hjälmar i Länsförsäkringars test är CE-märkta, vilket innebär att de klarar kraven enligt dagens certifieringstester och får säljas på den svenska marknaden. Men certifieringen kräver endast att hjälmen klarar raka islag för att bli godkänd. I certifieringstesterna släpps hjälmen därför endast mot en plan yta för att mäta energiupptagningsförmågan – trots att forskning visar att hjärnskakning vid en cykelolycka ofta är kopplad till rotationsvåld vid sneda islag. I KTH:s test släpptes hjälmarna även mot en vinklad hård yta för att bättre efterlikna verkligheten.

Så genomfördes testet
Testerna för de traditionella cykelhjälmarna genomfördes hos KTH, medan testerna av Hövdings skydd – som ju är baserat på en airbag och därför kräver ett särskilt testningsförfarande – förlades till RISE (Reserach Institute of Sweden). Totalt gjordes minst tolv tester per hjälmmodell. Varje hjälm, liksom Hövding, testades för tre olika islagspunkter: två gånger per islagspunkt och i två olika hastigheter för att även omfatta elcyklar.

“Hövding är den enda cykelhjälmen i testet som får fem av fem stjärnor.”

Fem stjärnor – även för elcykel
Det är den ökade användningen av elcyklar i Sverige som fick KTH att för första gången testa huvudskydden i två olika hastigheter. Elcyklar färdas ofta snabbare, vilket innebär att det blir ännu viktigare att välja en hjälm som kan hantera rotationsvåld. Vissa traditionella cykelhjälmar är i och för sig försedda med rotationsskyddet MIPS eller liknande, men Hövding utmärker sig när det gäller att neutralisera rotationsvåld. I KTH:s test fick Hövding 5 av 5 stjärnor och de konstaterar att vår airbag för cyklister ger det allra bästa skyddet mot hjärnskakning.

LÄS MER: Länsförsäkringars test av cykelhjälmar 2021

Populära produkter

Hövding 3 - Airbag for urban cyclists

Hövding 3
 

Köp nu
Hövding 3 Cover Brazil

Hövding 3
+ Skal Brazil

Köp nu
Hövding 3 Cover Hi-Vis

Hövding 3
+ Skal Hi-Vis

Köp nu
Hövding 3 Cover Leopard

Hövding 3
+ Skal Leopard

Köp nu