Prenumerera på vårt nyhetsmail
- få 10 % rabatt

Hövding bäst i test

Hövding bäst i test när Folksam testar cykelhjälmar

Hövding Magazine / Säkerhet

För att hjälpa konsumenter att välja rätt cykelhjälm genomför försäkringsbolaget Folksam varje år tester av olika cykelhjälmar på den europeiska marknaden. Naturligtvis deltog Hövding i det omfattande testet – och fick högsta betyg.

Enligt Folksams statistik från verkliga olyckor hade två av tre huvudskador som drabbar cyklister kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm. En cykelhjälm är helt enkelt en fantastisk försäkring, och Hövding är den som har bäst täckning. I Folksams test 2020 visade Hövding på överlägset skydd mot huvudskador.

Godkänd personlig skyddsutrustning
Alla cykelhjälmar skall vara certifierade enligt Regulation (EU) 2016/425 of 9 March 2016 on personal protective equipment (the PPE regulation). För att en cykelhjälm ska få klassas som personlig skyddsutrustning och få lov att säljas inom EU, måste den klara dessa certifieringstester. De tester som Folksam genomför går dock längre än lagens krav.

”I Folksams test 2020 visade Hövding på överlägset skydd mot huvudskador.”

Folksams tester täcker även rotationsvåld
I dagens certifieringstester släpps hjälmen mot en platt yta vilket endast utvärderar energiupptagningen vid ett rakt slag. Detta speglar inte olycksförloppet vid en cykelolycka fullt ut eftersom cyklisten ofta faller med en sned vinkel mot underlaget. Vid sneda islag utsätts huvudet och hjärnan för farliga rotationskrafter, s k rotationsvåld, vilket kan orsaka svåra skador. Därför testar Folksam även sneda islag.

LÄS MER: Har du testat Hövding? Det har vi.

Testerna som hjälmarna utsattes för
I testet undersöktes säkerhetsnivån på 27 olika cykelhjälmar genom krocktester där hjälmarnas skyddsförmåga i cykelolyckor med olika islagsvinklar testades enligt följande:

  • Snett islag mot ovandelen av hjälmen
  • Snett islag mot sidan av hjälmen
  • Snett islag mot främre delen av hjälmen
  • Två raka islag för att mäta hjälmens stötupptagning

Den i särklass vanligaste huvudskadan vid fall från cykel är hjärnskakning. En sådan skada uppstår framförallt vid sneda islag mot marken och därför understryker Folksam att de tre sneda islagstesten väger tyngre än de två testerna som mäter stötupptagningsförmågan.

”Överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag.”

Högsta betyg till Hövding
Hövding uppvisade med betryggande marginal godkända resultat i alla islagstesterna och hade enligt rapporten ”överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag”. När det gäller uppmätt risk för hjärnskakning vid sneda islag mot främre delen av hjälmen, hade Hövding lägst värden av alla (max 12 procents risk för hjärnskakning).

Hövding Bra val Folksam

Utmärkelsen ”Bra val”
De hjälmar som får bäst totalresultat i Folksams test erhåller märkningen ”Bra val”. I 2020 års test fick åtta hjälmar utmärkelsen. Dessa var alla 15 procent bättre än medelhjälmen och hade bra resultat i alla tester. Det som höjde Hövding över de andra var bland annat det låga stötupptagningsvärdet (den nästbästa hjälmen i testet hade tre gånger så högt värde). Folksams test är ett erkännande av Hövdings fenomenala skyddsförmåga, särskilt med tanke på att deras tester är tuffa och går mycket längre än vad lagkraven kräver.

LÄS MER: Folksams test

Populära produkter

Hövding 3 - Airbag for urban cyclists

Hövding 3
 

Köp nu
Hövding 3 Cover Airbag Inside

Hövding 3
+ Skal Airbag inside

Köp nu
Hövding 3 Cover Hi-Vis

Hövding 3
+ Skal Hi-Vis

Köp nu
Hövding 3 Cover Leopard

Hövding 3
+ Skal Leopard

Köp nu