Lyde- og
lyssignaler

Aktiveringssignal

Et stigende lydsignal, og den fremre LED-lampen  begynner å lyse rødt i en kort stund under en automatisk test, så grønt, og så blinkende grønt.

 

Deaktiveringssignal

Et synkende lydsignal, og den fremre LED-lampen slukkes.

 

Batterisignaler

Kontroller batteriniveaue
Når du trykker på flerfunksjonsknappen, vil den bakre LED-lampen på bakpanelet vise batterinivået.

  • Lyser grønt: batterinivå over 50 %
  • Blinker grønt: batterinivå 20–50 %
  • Lyser rødt: batterinivå under 20 %

 

Lavt batteri under cykling
Du vil høre gjentakende, korte lydsignaler som repeteres hvert 5. minutt, og den fremre LED-lampen vil lyse svakt grønt med gjentatte røde blink.

 

Kritisk lavt batterinivå under cykling
10 «lavt batteri»-lydsignaler i rask rekkefølge. Etter 10 lydsignaler vil Hövding indikere deaktivering og slås av.

 

Misbrugsignal

Når Hövding er placeret rundt om halsen den forkerte vej op, vil et tydeligt gentaget lydsignal bip og den fremre LED-lampen lyser et rødt lys. Hövding vil ikke aktiveres. Kan kun tilbakestilles ved å deaktivere.

 

Kritisk fejlsignal

Et tydelig, gjentatt lydsignal, og den fremre LED-lampen blinker rødt. Ta kontakt med din forhandlere hvis det oppstår en kritisk feil på din Hövding.

 

Temperature signal

Når Hövdings batteri er nedkølet til under -10°C (14°F), vil Hövding indikere med advarselssignalet herunder, og Front-LED lyser med et fast, grønt lys. Dette indikerer, at batteritemperaturen er for lav, og at Hövding ikke kan starte. Når Hövdings batteri igen når temperaturer over – 10°C (14°F), kan Hövding igen aktiveres.

 

Hvilesignal

Ved længere perioder af opbevaring (nogle uger), sæt Hövding i hvilestilling ved at holde funktionsknappen nede i 5 sekunder, til bag-LED’en slukker samt signalet herunder høres.

 

Bluetoothsignal

Bluetooth parring aktiveres, hvis funktionsknappen holdes nede i 3 sek. Bag- LED’en vil skifte til et rødt og grønt lys. Når parringen er klar, vil bag-LED’en lyse med et fast, grønt lys, og signalet herunder høres.