Hövding App makes cycling even safer

Hövding App gør din cykling endnu sikrere

Hövding Magazine / Inspiration

Når du køber en Hövding, kan du parre den med Hövding App og få adgang til din cyklings-statistik og andre smarte funktioner.

Hvis du for eksempel er involveret i en ulykke, og din Hövding pustes op, sender appen automatisk en sms til dine udvalgte ICE-kontakter (In Case of Emergency) og meddeler, hvor du befinder dig. Ved at dele dine cykeldata med os hos Hövding, medvirker du også til vores langsigtede mål om at gøre byer sikrere for cyklister. Her fortæller Heino Wendelrup, teknisk udviklingschef hos Hövding, om arbejdet med appen og hvordan data fra millionvis af kilometers cykling hjælper byplanlæggere i deres trafiksikkerhedsarbejde.

”Hövding App giver besked til udvalgte ICE-kontakter ved en ulykke.”

Funktioner baseret på brugernes ønsker
Udviklingen af Hövding App blev gennemført parallelt med udviklingen af Hövding 3. Ideen var, via Bluetooth at kommunikere information mellem Hövding 3 og forskellige funktioner i appen. Arbejdet indledtes med at undersøge, hvilke funktioner, brugerne kunne tænkes at være interesserede i.  Heino Wendelrup fortæller:

– Vi indledte konceptarbejdet med forskellige brainstormingssessioner. Vi byggede brugerscenarier og fremstillede enkle PowerPoint-præsentationer på websitet, som testpiloter fik lov at gennemgå for at finde frem til de funktioner, som de oplevede som de mest relevante.

På basis af de ønsker og ideer, der fremkom i denne fase af udviklingsarbejdet, udvalgtes en række funktioner. Til dette lægges yderligere servicefunktioner, som vi hos Hövding ville have med, for eksempel en udviklet FAQ med video samt en enkelt måde at rapportere sager til kundetjenesten via appen. Heino uddyber:

– Appen giver os også en mulighed for at se, hvordan det går med hver Hövding og opdatere softwaren, uden at brugeren behøver at indlevere sin Hövding. Vi sender helt enkelt en meddelelse om opdatering via appen, som brugeren derefter godkender.

”Alle Hövding-ejere er cyklister, som bidrager til at sænke CO2-utslippet i verden.”

Stimulerende data
Alle Hövding-ejere er cyklister, som bidrager til at reducere verdens CO2-udslip. Ved at de kobler deres Hövding til Hövding App, kan vi (naturligvis med hver brugers godkendelse) indsamle masser af interessante og positive data. For eksempel har det globale Hövding-samfund hidtil mindsket verdens CO2-udslip med 1,7 millioner ton sammenlignet med, hvis samme strækning var kørt i bil. Det er blot et af de fantastiske tal som hele tiden opdateres i Hövding App. Et andet er, at Hövding-ejere siden lanceringen af Hövding 3 i alt har cyklet 170 omgange rundt om jorden, fordelt på over en million cykelture!

Reaktiv og aktiv beskyttelse
Hövding tilbyder først og fremmest tryghed for brugeren gennem sin reaktive beskyttelse, når en ulykke indtræffer og Hövdingen pustes op. Men med fremstillingen af appen, er der også åbnet mulighed for en aktiv beskyttelse. Heino forklarer:

– Hvis du falder, og din Hövding automatisk pustes op, sender appen automatisk en sms til dine ICE-kontakter. Meddelelsen fortæller, at dette er sket, og hvilken position du har. På den måde giver Hövding dig ud over den reaktive beskyttelse ved faldet også en aktiv beskyttelse ved at meddele det til dine nære, så de kan agere.

”Hos Hövding har vi en vision om en proaktiv beskyttelse, som forhindrer ulykker i at ske overhovedet.”

Proaktiv beskyttelse forhindrer ulykker
Ud over den reaktive og aktive beskyttelse har vi hos Hövding en vision om en proaktiv beskyttelse, som forhindrer ulykker i at ske overhovedet. Dette kan appen bidrage til via de data, som indsamles fra brugerne. Sådan fungerer det: når en Hövding pusts op i forbindelse med en ulykke, eller når den registrerer en afvigende adfærd hos cyklisten, så registreres stedet og uregelmæssigheden i adfærden. Informationen sendes til vores database, og over tid opstår et mønster i bykortene, som viser, hvor folk cykler, på hvilke tidspunkter, og hvor der sker flere ulykker end andre steder. Heino beskriver den bagvedliggende tanke:

– Da vi begyndte at udvikle appen, sagde vi; tænk, om vi kan advare cyklister, når den nærmer sig et sted i byen, hvor der tidligere er sket ulykker, så de kan undgå selv at bliver ramt? OK, så langt er vi ikke kommet endnu, men ved at indsamle data, får vi et billede af byen ud fra en cyklists perspektiv og kan dele disse data med byplanlæggere og forskere som arbejder med trafiksikkerhed.

”Vi og vores brugere hjælper til med at forbedre vilkårene for alle cyklister, så de får en sikrere vej gennem byen.”

En drøm for byplanlæggere
I takt med at Hövding-brugere genererer stadigt flere data, har flere byer vist interesse for at samarbejde med os hos Hövding omkring cykelsikkerhed. Ved at analysere vores data, kan by- og trafikplanlæggere bedre forstå cyklisternes adfærd og løse problemer i forbindelse med gademiljøer, som har vist sig at have en forhøjet ulykkesrisiko, samt planlægge sikrere trafikløsninger i fremtiden. Heino fortsætter:

– På denne måde hjælper vi og vores brugere med at forbedre vilkårene for alle cyklister, så de får en sikrere vej igennem byen, hvilket føles rigtigt godt. Målet er jo egentlig, at ingen behøver at havne i en situation, hvor vores produkt aktiveres.

Hövding støtter forskellige forskningsprojekter
Statens vej og transportforskningsinstitut (VTI) driver et forskningsprojekt for at finde ud af, hvor cykelulykker ofte sker, og hvorfor. Via vores indsamlede data kan de kontakte og interviewe personer, som har været involveret i en specifik ulykke og få vigtig information omkring omstændighederne på stedet. Et andet studie, som gennemføres på Malmø universitet, undersøger, hvordan vores data over ulykkesramte ”hotspots” stemmer overens med redningstjenestens udrykninger. Allerede i dag viser studiet en høj overensstemmelse mellem de to databaser, hvilket indikerer, at vores data er pålidelige og relevante. I et tredje projekt på Esslinge-universitetet i Tyskland anvendes vores data i forskellige databaseanalyser for at opnå de bedste inputværdier til en algoritme, som kan forudse ulykker. Heino afslutter:

– At vi kan bidrage til en øget trafiksikkerhed, ikke blot gennem vores produkter, men også gennem vores brugeres fælles data, er fantastisk. Det er dejligt, at dette ”biprodukt” til Hövding og Hövding App kan komma til nytte på så mange forskellige måder og give langsigtede effekter for trafiksikkerheden i byerne.

Læs mere om Hövding App og dens funktioner her